Düzenleyici Uygulamasının Farklı Reaksiyona Sahip Toprakların Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

Nutullah ÖZDEMİR, Ömrüm Tebessüm KOP DURMUŞ, İmanverdi EKBERLİ, İrem ZORBA
1.054 254

Öz


Bu çalışma; asit, nötr ve alkalin reaksiyona sahip toprakların bazı mekaniksel özellikleri üzerine; çöp kompostu, tütün işleme atığı ve çeltik kavuzu kompostunun etkilerini, sera koşullarında belirlemek amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan toprak örnekleri Samsun ili ve çevresinde yer alan arazilerden ve yüzeyden (0-20 cm) alınmıştır. Araştırma konusu toprak örnekleri, orta ve ince bünyeli; asit, nötr ve alkalin reaksiyonlu; tuz içeriği düşük; organik madde miktarı, orta ve az düzeyde; kireç içeriği ise, az ve fazla düzeyde olan topraklardır. Organik madde kaynakları, topraklara dört farklı dozda (% 0, 2.5, 5.0, 7.5) iki tekerrürlü olarak uygulanmıştır. Dört haftalık inkübasyon süresinden sonra topraklarda marul bitkisi yetiştirilmiştir. Deneme sonrasında yapılan analiz ve değerlendirmelere göre; topraklara ilave edilen çöp kompostu, tütün atığı ve çeltik kavuzu kompostu, uygulama dozlarına bağlı olarak toprakların likit limit ve plastik limit değerlerini önemli ölçüde arttırmıştır. Uygulamalar, doğrusal uzama katsayısı (COLE) ve yüzde büzülme değerlerini ise önemli ölçüde azaltmıştır. Bu etkilerin uygulama dozu, pH düzeyi ve organik materyalin çeşidine bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19159/tutad.14941

Referanslar


Anonymous, 1974. Annual Book of ASTM Standarts. American Society for Testing and Materials. Part 19, 90-92.

Bayraklı, F., 1987. Toprak ve Bitki Analizleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 17, Samsun.

Bhatti, A.U., Khan, Q., Gurmani, A.H., Khan, M.J., 2005. Effect of organic manure and chemical amendments on soil properties and crop yield on a salt affected entisol. Pedosphere, 15(1): 46-51.

Canbolat, M.Y., Öztaş, T., 1997. Toprağın kıvam limitleri üzerine etki eden bazı faktörler ve kıvam limitlerinin tarımsal yönden değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1): 120-129.

Demiralay, İ., Güresinli, Y.Z., 1979. Erzurum Ovası topraklarının kıvam limitleri ve sıkışabilirliği üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1-2): 77-93.

Demiralay, İ., 1993. Toprak Fiziksel Analizleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 143, Erzurum.

Fares, A,, Abbas, F., Ahmad, A., Deenik, J.L., Safeeq, M., 2008. Response of selected soil physical and hydrologic properties to manure amendment rates, levels, and types. Soil Science, 173(8): 522-533.

Farrar, D.M., Coleman, J.D., 1967. The correlation of surface area with other properties of nineteen british clay soils. European Journal of Soil Science, 18(1): 118-124.

Grossman, R.B., Brasher, B.R., Franzmeier, D.P., Walker, J.L., 1968. Linear extensibility as calculated from natural-clod bulk density measurements. Soil Science Society of America Journal, 32(4): 570-573.

Gülser, C., Candemir, F., 2004. Changes in Atterberg limits with different organic waste application. In: Proceedings of International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, pp: (C): 8-15.

Hati, K.M., Swarup, A., Dwivedi, A.K., Misra, A.K., Bandyopadhyay, K.K., 2007. Changes in soil physical properties and organic carbon status at the topsoil horizon of a vertisol of central India after 28 years of continuous cropping, fertilization and manuring. Agriculture, Ecosystems & Environment, 119(1-2): 127-134.

Head, K.H., 1984. Manual of Soil Laboratory Testing. Volume 1: Soil Classification and Compaction Tests. ISBN, 0-7273-1302-9. Biddles Ltd, Guildford, Surrey.

Kacar, B., 1994. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, III. Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 3, Ankara.

Larney, F.J., Fortune, R.A., Collins, J.F., 1988. Intrinsic soil soil physical parameters for sugar beet seedbed preparation. Soil and Tillage Research, 12(3): 253-267.

Li, J., Zhang, X., Zou, M., Li, H., 2012. Soil liquid limit and plastic limit treating system based on analytic method. Procedia Earth and Planetary Science, 5: 175-179.

Marshall, T.J., Holmes, J., Rose, C.V., 1996. Soil Physics. Cambridge University Press, ISBN 0-521-45151-5.

Moradi, S., 2013. Impacts of organic carbon on consistency limits in different soil textures. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 5(12): 1381-1388.

Munsuz, N., 1985. Toprak Mekaniği ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı, Ankara.

Ould Ahmed, B.A., Inoue, M., Moritani, S., 2010. Effect of saline water irrigation and manure application on the available water content, soil salinity, and growth of wheat. Agricultural Water Management, 97(1): 165-170.

Özdemir, N., 1998. Toprak Fiziği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 30, Samsun.

Pang, H.C., Li, Y.Y., Yang, J.S., Liang, Y.S., 2010. Effect of brackish water irrigation and straw mulching on soil salinity and crop yields under monsoonal climatic conditions. Agricultural Water Management, 97(12): 1971-1977.

Rowell, D.L., 1996. Soil Science: Methods and Applications. Wesley Longman Ltd, Harlow.

Salah, E., Turki, A., Noori, S., 2013. Heavy metals concentration in urban soils of Fallujah City, Iraq. Journal of Environment and Earth Science, 3(11): 100-112.

Schafer, W.M., Singer, M.J., 1976. A new method of measuring shrink-swell potential using soil pastes. Soil Science Society of America Journal, 40(5): 805-806.

Sen, P., Mukesh, Dixit, M., Chitra, R., Ratnam, M., 2014. Effect of organic content on the index properties and compaction parameters of soil. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 4(4): 354-359.

Smith, C.W., Hadas, J.D., Koyumdjisky, H., 1985. Shrinkage and Atterberg limits in relation to other properties of principal soil types in Israel. Geoderma, 35(1): 47-65.

Sowers, G.F., 1965. Consistency Method of Soil Analysis. Part I. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin USA, 394-397.

Sönmez, K., 1981. Ahır gübresinin killi toprağın büzülme özelliği üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2-3): 31-37.

Tajnin, R., Abdullah, T., Rokonuzzaman, M.D., 2014. Study on the salinity and pH and its effect on geotechnical properties of soil in south-west region of Bangladesh. International Journal of Advanced Structures and Geotechnical Engineering, 3(2): 138-147.

Venkata, C., Subramanian, G., Dhinakaran, E., 2011. Effect of bio-enzymatic soil stabilization on unconfined compressive strength and California bearing ratio. Journal of Engineering and Applied Sciences, 6(5): 295-298.

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metodlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Yayın No: 56, Ankara.

Zentar, R., Abriak, N.E., Dubois, V., 2009. Effects of salts and organic matter on Atterberg limits of dredged marine sediments. Applied Clay Science, 42(3-4): 391-397.