Cilt 3, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makalesi / Research Article

Bazı Bitkisel Ekstraktların Myzus persicae’nin Biyolojisine Etkisi PDF
Alime BAYINDIR, Şenay ÖZGER, Ali Kemal BİRGÜCÜ
Şanlıurfa Koşullarında Karacadağ Çeltiği (Oryza sativa L.) Yetiştiriciliği Üzerine Anket Çalışması PDF
Abdullah ÖKTEM
Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Fenolojik Bakımdan Değerlendirilmesi PDF
Mustafa ÇİRKA, Vahdettin ÇİFTÇİ
Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Kısıntılı Sulama Koşullarında Çimlenme Analizleri ve Moleküler Karakterizasyonu PDF
Eminur ELÇİ, Tuğçe HANÇER
Düzenleyici Uygulamasının Farklı Reaksiyona Sahip Toprakların Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri PDF
Nutullah ÖZDEMİR, Ömrüm Tebessüm KOP DURMUŞ, İmanverdi EKBERLİ, İrem ZORBA
The Effect of Different Nitrogen Doses on Yield and Some Yield Components of Melissa officinalis subsp. L. altissima (Sibthr. et Smith) Arcang PDF (English)
Yaşar ÖZYİĞİT, Esra UÇAR, Begüm TÜTÜNCÜ, İnanç İNDİBİ, Kenan TURGUT
İzmir İli Kiraz Bahçelerinde Bulunan Saydam Ağustosböceği Cicadatra hyalina (Fabricius, 1798) (Hemiptera: Cicadidae)’nın Yayılışı, Morfolojisi ve Biyoekolojisi Üzerinde Araştırmalar PDF
Cevdet KAPLAN, Serdar TEZCAN
Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Tane Tutma Oranının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma PDF
Arzu KÖSE
Ankara-Bağlum Kösrelik Göleti Çevresi Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Tahminlenmesi PDF
Emel YALÇIN, Abdullah BARAN
The Effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma Treatment on the Microorganisms Found in Raw Cow’s Milk PDF (English)
Yakup ASLAN
Bartın İli Meralarının Bazı Özellikleri PDF
Ferat UZUN, Fatih ALAY, Kadir İSPİRLİ

Derleme / Review

miR482 ve Bitkilerdeki İzoformları PDF
Abdil Hakan EREN, Emre İLHAN, Behcet İNAL


ISSN: 2148-2306