Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Agricultural Meteorological Properties of Aras Basin in Turkey Öz   PDF
Mücahit KARAOĞLU
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Ankara-Bağlum Kösrelik Göleti Çevresi Erozyon Riskinin CORINE Yöntemi ile Tahminlenmesi Öz   PDF
Emel YALÇIN, Abdullah BARAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Antalya'nın Kepez İlçesinde Geleneksel Sera Üretiminin Özellikleri Öz   PDF
Uğur GALE, Yüksel TÜZEL, Gölgen Bahar ÖZTEKİN
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Aşağı Büyük Menderes ve Aşağı Gediz Havzası Sulama Birliklerinin Üretim ve Su Kullanım Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Selin AKÇAY, Safiye Pınar TUNALI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Asit Toprakta Yetişen Fındık (CorylusavellanaL.)'ta Kireç ve Şeker Sanayi Atığı Şlamın Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi Öz   PDF
Gülen ÖZYAZICI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Tane Tutma Oranının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Öz   PDF
Arzu KÖSE
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Bartın İli Meralarının Bazı Özellikleri Öz   PDF
Ferat UZUN, Fatih ALAY, Kadir İSPİRLİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Bazı Bitkisel Ekstraktların Myzus persicae’nin Biyolojisine Etkisi Öz   PDF
Alime BAYINDIR, Şenay ÖZGER, Ali Kemal BİRGÜCÜ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Bazı Orkide Türlerinde Farklı Yöntemlerle İzole Edilen Funguslar Öz   PDF
Arzu ÇIĞ, Hüdai YILMAZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Bazı Uçucu Yağ Bileşiklerinin Kanyaş [(Sorghum halepense (L.) Pers.] Gelişimine Etkinliğinin Belirlenmesi Öz   PDF
Ayşe YAZLIK, İlhan ÜREMİŞ
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Bingöl İli Merkez İlçesi Tarım Topraklarının Bazı Özellikleri ve Verimlilik Düzeyleri Öz   PDF
Kadriye ATEŞ, Veysel TURAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Bitki Fungal Hastalıklarıyla Biyolojik Savaşta Trichoderma’lar Öz   PDF
Mehmet Hadi AYDIN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Characterization of Multifloral Honeys of Pervari Region with Different Properties Öz   PDF
Mehmet Emre EREZ, Osman KARABACAK, Lokman KAYCİ, Mehmet FİDAN, Yılmaz KAYA
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Distribution and Evaluation of Soil Fertility Based on Geostatistical Approach in Bafra Deltaic Plain Öz   PDF
Mustafa SAĞLAM, Orhan DENGİZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2014) Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Viciasativa L.) Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Öz   PDF
Seyithan SEYDOŞOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Diyarbakır İli Eğil İlçesi Kıraç Meralarının Botanik Kompozisyonunun Belirlenmesi Öz   PDF
Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN, Ali MERMER
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Diyarbakır İli Silvan İlçesi Taban Meralarının Vejetasyon Yapısı Üzerinde Bir Araştırma Öz   PDF
Seyithan SEYDOŞOĞLU, Veysel SARUHAN, Ali MERMER
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Doğal Meralardaki Vejetasyon Örtüsü ve Yapısı Üzerine Otlatma ve Topografyanın Etkisi Öz   PDF
Kadir İSPİRLİ, Fatih ALAY, Ferat UZUN, Necda ÇANKAYA
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Doğu Anadolu’nun Güneyinde Yetiştirilen Taze Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Gen Kaynaklarının Toplanması ve Fenolojik Bakımdan Değerlendirilmesi Öz   PDF
Mustafa ÇİRKA, Vahdettin ÇİFTÇİ
 
Cilt 3, Sayı 2 (2016) Düzenleyici Uygulamasının Farklı Reaksiyona Sahip Toprakların Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri Öz   PDF
Nutullah ÖZDEMİR, Ömrüm Tebessüm KOP DURMUŞ, İmanverdi EKBERLİ, İrem ZORBA
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Effect of Water Harvesting with Runoff Strip Method on Lentil Yield in Şanlıurfa Province Öz   PDF
Abdulkadir SÜRÜCÜ, Meryem GÜNEŞ, Alaaddin YÜKSEL, Ali Rıza DEMİRKIRAN, Selami KAYA
 
Cilt 2, Sayı 2 (2015) Empis (Euempis) Frey, 1953 (Diptera:Empididae) Altcinsinden Türkiye Faunası için Yeni Bir Kayıt ve Ek Kayıtlar Öz   PDF
Mustafa Cemal ÇİFTÇİ
 
Cilt 1, Sayı 1 (2014) Farklı Fluviyal Depozitler Üzerinde Oluşmuş Toprakların Dağılım Alanlarının Belirlenmesi ve Sınıflaması Öz   PDF
Orhan DENGİZ, Coşkun GÜLSER
 
Cilt 3, Sayı 1 (2016) Geographical Variation in Nutrient Composition of Lotus tenuis (Waldst.&Kit.) Populations from Seeds Collected from Different Locations Öz   PDF (English)
Hasan Beytullah DÖNMEZ, Ferat UZUN
 
Cilt 2, Sayı 1 (2015) Girişimci Kadınlar ve İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Engel ve Fırsatların Analizi Öz   PDF
Zeynep OYURYÜZ, Aydın GÜREL
 
Toplam 67 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 > >> 


ISSN: 2148-2306