Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

232.003 290.532

Cilt 8, Sayı 2

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Makaleler

The Impact of Contextual Factors on the Information Technology Use of Firms: The Case of Turkey PDF (English)
Hasan BÜLBÜL, Ayşe TOPAL, Arzum BÜYÜKKEKLİK
Beneish Modeli İle Kazanç Manipülasyonunun Tespit Edilmesi: BİST Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama PDF
Suat KARA, Şakir SAKARYA, MELEK AKSU
Medikal Turizm İşletmelerinde Misyon İfadeleri: Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma PDF
Nedim Yüzbaşıoğlu, Oğuz Doğan
İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersleri Öğrenim Kazanımları Üzerine Bir Araştırma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği PDF
Seyhan; Hakan; Maida ÇİL KOÇYİĞİT; KESKİN; MELANİ
Pazarlama, Muhasebe Ve Rekabet Avantajı: Müşteri Muhasebesi - Kavramsal Bir Değerlendirme PDF
Haluk DUMAN, Haluk DUMAN, Mehmet Yücenurşen, İbrahim APAK, İbrahim APAK
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERE YÖNELİK İZMİR ve DENİZLİ İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Seçkin Gönen
Türkiye’de Enerji Tüketimi, Kişi Başına Gelir ve CO2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi PDF
Coşkun ÇILBANT, Cemal Erdem HEPAKTAN
Hastanın Sesi Duyuluyor Mu? Bir Devlet Hastanesinde Bulanık AHP İle Ağırlıklandırılmış Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması PDF
Levent Bekir KIDAK, elif türkan arslan, Serhat BURMAOĞLU
Meslek Yüksekokulunda Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Muhasebe Etiğine Bakış Açılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Anamur MYO Örneği PDF
Kürşad ÇAVUŞOĞLU, Filiz ANGAY KUTLUK
BİR REKABET ARACI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE DIŞ GÜVENCE GEREKLİLİĞİ PDF
Tuğba UÇMA UYSAL, Nusret Yazıcı
Corporate Investment and Corporate Performance: The Impact of Working Capital Management PDF (English)
Nida Abdioğlu
THIRLWALL KANUNUNUN GELİŞMİŞ ÜLKELER AÇISINDAN GEÇERLİLİĞİ: PANEL VERİ ANALİZİ PDF
Filiz Erataş Sönmez
THE ENVIRONMENT FROM VIEWPOİNT OF INDUSTRY BUSINESSES, ENVIRONMENTAL POLICY, ENVIROMENTAL MARKETING APPROACH AND IMPORTANCE PDF (English)
MEHMET TURAN PEKMEZCİ, BENGÜ HIRLAK
Sosyal Bilimler Alanında Staj Çalışmasının Yeri ve Önemini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma PDF
Meral BEKTAŞ, Osman TUĞAY
Türkiye'deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular: 1984-2015 PDF
Ömer Akgün Tekin
YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE ENGELLİLERE YÖNELİK YAPILMASI GEREKEN DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ PDF
Merve Özgür Göde, Sibel Önçel
Örgütsel Adalet İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiye Meta Analitik (Meta Analitical) Bir Yaklaşım PDF
Bedrettin Türker Palamutçuoğlu, Selin Çavuşoğlu, Aynur Palamutçuoğlu
Dünya Sisteminin Küresel Taarruzu Karşısında İsmet ÖZEL’de Dirilen Vatan Düşüncesi PDF
Arif AYTEKİN


ISSN: 1309-1522