Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

196.071 250.325

Cilt 8, Sayı 1

İçindekiler

Makaleler

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014 PDF
Tuncay ÇELİK
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMINAYÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN ÖNERİLEN BİR YAPISALMODEL İLE ARAŞTIRILMASI PDF
Erkan Arı, Veysel Yılmaz
Alanya Turizm Sektöründe Kümelenme ve Ağyapı Analizi PDF
Hakan DEMİRGİL, Hidayet ÜNLÜ, Aykut SEZGİN, Onur SUNGUR, Murat Ali DULUPÇU
LİSANS ÖĞRENCİLERİN TMS/TFRS HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ PDF
Seyhan ÇİLKOÇYİĞİT, Bilge Leyli ELİTAŞ, Mahmut Kadir İŞGÜVEN
A Comparison of Turkish and International Regulations Regarding Public Oversight about Independent Audit PDF
Seçkin GÖNEN, Mehmet İlker KARAKELLEOĞLU
Gözardı Edilen Bir İşletme Türü Olarak Üniversite Öğrenci Yurtlarının Profili PDF
Önder MET, İsmail Mert ÖZDEMİR
ARAS Yöntemi KullanılarakKurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı Seçimi PDF
Fatih ECER
Uluslararası Piyasalardaki Dalgalanmaların Türkiye Toplam Sanayi ve Enerji Üretim Endeksleri Üzerine Uzun Dönem İlişkisinin İncelenmesi: Sınır Testi Yaklaşımı PDF
Eray AKGUN, Celil ZURNACI, Mehmet MERT
Konaklama İşletmelerinin Gelişen İşletmeler Piyasasına Bakış Açıları Ve Farkındalıkları: Alanya Uygulaması PDF
Erdal TAŞCAN, Ali Cüneyt ÇETİN
Kamu Çalışanlarının Örgütsel Güven Düzeyleri İle İş Motivasyon Araçları Arasındaki İlişki PDF
Münire KARABEKİR, Abdülkadir AKÇAY, Bayram ÖZHASAR
KOBİ’lerin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Burdur İli İmalat Sektöründeki İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma PDF
Erkan EMECEN, Hüseyin ÇİÇEK
Türkiye Üniversitelerinin ve Lisans Öğrencilerinin Türkiye Muhasebe Finansal Raporlama Standartları Hakkındaki Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma PDF
Suat KARA, Melek TUNA, Kezban HİTAY
Endüstriyel Pazarlarda Algılanan Riskin Marka Duyarlılığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma PDF
Polat CAN
Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Destinasyon Seçimine Yönelik Bir Uygulama PDF
İsmail TULGA, Nuri ÇELİKER, Mehmet Kasım YAĞIZ
Osmanlı İmparatorluğu’nda Çift Taraflı Kayıt Yöntemine Geçişin Sebepleri ve Sonuçları: Kapitalizme Doğru İlk Adımlar PDF
R. Şebnem YAŞAR
Passenger Demand Prediction for Fast Ferries Based on Neural Network and Support Vector Machine PDF (English)
HACER YUMURTACI AYDOĞMUŞ, YUSUF TÜRKAN
Egemenliğin Dönüşümü: İnsan Hakları Alanındaki Gelişmelerin Devlet Egemenliği Sistemi Üzerindeki Etkileri PDF
Serhat ALTINKÖK
Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz PDF
Levent ÇITAK, Ersan ERSOY


ISSN: 1309-1522