International Journal of Education Science and Technology

15.749 16.165

Announcements

 

Call for Paper for April 2017 Issue

 

International Journal of Education Science and Technology published Volume 2 Number 3 issue. If you want to see this issue you must look this address

http://dergipark.gov.tr/uebt

 

IJEST will accept your manuscript on new system and link is below:

http://dergipark.gov.tr/uebt

You can submit your paper by clik this link.

For questions, please contact: editor.uebt@gmail.com


Call for paper for April 2017 issue

International Journal of Education Science and Technology is calling for submissions to the coming issue (April 2017, Vol:3, No:1). 

 

Last date of submission manuscript is 15 March.


 
Posted: 2016-12-27
 
More Announcements...

Vol 2, No 2 (2016)

Table of Contents

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNDE PARAMETRELERİN KLASİK TEST KURAMI VE MADDE TEPKİ KURAMINA GÖRE SINIRLANDIRILMASININ UYUM İNDEKSLERİNE ETKİSİ PDF (Türkçe)
Ayfer SAYIN, Selahattin GELBAL
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ TEMELİNDE AKILLI TELEFONLARIN EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARINDA KULLANILMASININ VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PDF
Kamil YILDIRIM, Ömer YAŞAR, Murat DURU
INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR INTERACTIVE LEARNING: OOP USING C++ COURSE CASE STUDY PDF
Yousef ABUZIR, Mohammad DWEIB
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN DERS DIŞI ETKİNLİKLERİ KULLANMADA ÖZYETERLİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Süleyman AYDIN, Mehmet Akif HAŞILOĞLU, Ayşe KUNDURACI
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ PDF
Kıymet ZEHİR, Halil ZEHİR
ERKEKLERİN YAŞADIĞI YER DEĞİŞKENİ BAKIMINDAN MASKULEN-FEMİNEN, HİPOKONDRİ VE SOSYAL İÇE DÖNÜKLÜK TEPKİLERİ PDF (Türkçe)
Azmi Bayram İLBAY, Levent GÖLLER, Sultanberk HALMATOV


e-ISSN: 2458-8628