Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

Makale Yayın ve Yazım Kuralları

(Makale yayın ve yazım kurallarını PDF Formatında indirmek için tıklayınız)

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler aşağıda belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanır:

A) Yayın Kuralları

1. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi; İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri ve Çalışma Ekonomisi alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlayan hakemli bir dergidir. 

2. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.

3. Makaleler online dergi sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz online dergi sistemi üzerinden sürdürülmektedir.

4. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar/yazarların adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri online sisteme girilmelidir. Dergide kör hakemlik uygulaması söz konusu olduğundan makale üstünde yazarlara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamalıdır.

5. Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler dergi editörü tarafından incelenir. Hakeme gönderilmesi uygun görülmeyen makaleler yazar/yazarlarına bildirilir.

6. Hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler konunun uzmanı olan iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi gerekir.

7. Dergi online yayın yapmakta olup makalelerin değerlendirme süreci en fazla 2 ay sürmektedir. Hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yazar/yazarların talebinin olması durumunda yazara editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.

8. Dergide yayımlanması uygun görülen makalelere 2016 yılında ilk sayıdan itibaren DOI numarası verilecektir.

9. Makale gönderilirken sorumlu yazar tarafından eksiksiz olarak doldurulan telif hakkı devri formu imzalanarak ekonomiveyenilikdergisi@gmail.com adresine gönderilmelidir. (Dergiye online olarak makaleyi yükleyen yazar tarafımızca sorumlu yazar olarak adlandırılmaktadır). Editör gerekli gördüğü takdirde telif hakkı devri formunu tüm yazarların imzalayıp göndermesini isteyebilir.

10. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar/yazarlar sorumludur.

11. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi’ne aittir.

B) Yazım Kuralları

1. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, en fazla 150 kelimelik Türkçe ve İngilizce özetleri yer almalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, en fazla beş anahtar kelime ve Journal of Economic Literature (JEL) sınıflama numarası verilmelidir.

2. Dergiye gönderilecek yazılar Microsoft Word programında Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Makale 11 punto, tek satır aralıklı, ekler ve kaynakça dahil 20 sayfayı aşmamalıdır.

3. Marj ayarları; üst 4 cm, alt 3,5 cm, sağ 3,5 cm, sol 3,5 cm olmalıdır.

4. Makale başlığı, makale hangi dilde ise önce o dilde ilk harfler büyük olacak şekilde 14 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Daha sonra yazar/yazarların sadece ad ve soyadları sağa dayalı olarak yer almalı, yazar/yazarların unvan, kurum adı ve e-posta adresleri dipnotta gösterilmelidir. Ardından makalenin ilgili dildeki özeti (italik), anahtar kelimeleri ve JEL kodları yer almalıdır. Bu bilgilerden sonra makalenin diğer dildeki karşılığı ilk harfler büyük olacak şekilde 14 punto, koyu ve sayfaya ortalı olarak verilmelidir. Son olarak, makalenin ilgili dildeki özeti (italik) ve anahtar kelimelerine yer verilmelidir.

5. Metin içinde başlıklar 1., 1.1., 1.1.2. şeklinde numaralandırılmalıdır. Birinci düzey başlıklar 11 punto ve koyu, ikinci düzey ve daha sonraki başlıklar 10 punto ve koyu olarak verilmelidir. Başlıklar ve metinler sola dayalı olmalı, başlıklar ile metin ve paragraflar arasında boşluk olmamalıdır. Tüm metinde önce ve sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır.

6. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1: Tablo adı), şekillerin ise altında (Şekil 1: Şekil adı) yer almalıdır.

7. Denklemler sayfanın ortasında yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde olmalıdır.

8. Metin içi atıflarda kaynak gösterme (yazar/yazarların soyadı, kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları) şeklinde olmalıdır (Romer, 1986: 1020). Üçten fazla yazarı olan kaynaklarda ilk yazarın soyadı vd., kaynağın yılı: sayfa numarası/numaraları şeklinde düzenlenmelidir (Köse vd., 2006: 5).

9. Metin içinde, yukarıdaki gibi gönderme yapılan bütün kaynaklar, “Kaynakça” listesinde alfabetik sırayla ve aşağıdaki kaynakça yazım örneklerinde belirtildiği biçimde yer almalıdır.

 

Kaynakça Yazım Örnekleri

 

Makale

Romer, P. M. (1986), “Increasing Returns and Long-Run Growth”, The Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Levine, R. ve Renelt, D. (1992), “A Sensitivity Analysis of Cross-County Growth Regressions”, The American Economic Review, 82(4), 942-963.

Köse M. A., Prasad, E., Rogoff, K. ve Wei, S. J. (2006), “Financial Globalization: A Reappraisal”, IMF Working Paper, WP/06/189.

 

Kitap

Romer, D. (1996), Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill.

Aghion, P. ve Howitt, P. (1997), Endogenous Growth Theory, Cambridge, MA: MIT Press.

Kazgan, G. (1992), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

İnternet Kaynakları

Carkovic, M. ve Levine, R. (2002), “Does Foreign Direct Investment Accelerate Growth?”, http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/fdi.pdf (Erişim: 25.02.2015)

Krugman, Paul (2007), “Trade and Inequality”, http://www.voxeu.org/article/trade-and-inequality-revisited (Erişim: 12.03.2014)

 

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
  2. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
  3. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi'ne ait olur.

 

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


ISSN: 2149-6838