Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri

Hasan Çebi BAL, Cemalettin KALAYCI, Seyfettin ARTAN
2.051 677

Öz


Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerin ekonomik gelişmenin önemli bir belirleyicisi olduğunun tespit edilmesi ile birlikte dijital bölünme, araştırmacıların ve politika uygulayıcılarının dikkatini çekmeye başlamıştır. Yapılan çalışmalar genellikle dijital bölünmenin ölçülmesi ve dijital bölünmenin arkasında yatan etmenleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu çalışmada, 2007-2013 döneminde farklı gelir grubuna sahip ülkelerde dijital bölünmenin boyutu ve dijital bölünmenin belirleyicileri panel veri analiz yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, dijital bölünmenin belirleyicilerinin ülkelerin gelir grubuna göre farklılık gösterdiğini ve dijital bölünmenin küresel bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, dijital bölünmenin ortaya çıkardığı sorunların azaltılabilmesi için küresel işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.20979/ueyd.39196

Referanslar


Chinn, M. D. ve Fairlie, R. W. (2007) "The Determinants of the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis of Computer and Internet Penetration", Oxford Economic Papers, 59: 16-44.

Cruz-Jesus, F., Oliveira, T. ve Bacao, F. (2012), “Digital Divide Across the European Union”, Information & Management, 49: 278–291.

Dasgupta, S., Lall, S. ve Wheeler, D. (2001), “Policy Reform, Economic Growth and the Digital Divide: An Econometric Analysis,” World Bank Working Paper No. 2567.

Dewan, S., Ganley, D. ve Kraemer, K.L. (2005), “Across the Digital Divide: A Cross-Country Multi-Technology Analysis of the Determinants of IT Penetration, Journal of the Association for Information Systems, 6(12): 409-432.

Doong, S.H. ve Ho, S.C. (2012), “The Impact of ICT Development on the Global Digital Divide”, Electronic Commerce Research and Applications, 11: 518-533.

ITU (2014), Measuring the Information Society Report 2014, Geneva.

ITU (2015a), ICT Facts &Figures: The world in 2015, Geneva.

ITU (2015b), Key ICT Indicators for Developed and Developing Countries and the World. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2015/ITU_Key_2005-2015_ICT_data.xls (Erişim Tarihi: 14.07.2015).

Kiiski, S. ve Pohjola, M. (2002), “Cross-Country Diffusion of the Internet”, Information Economics and Policy, 14: 297-310.

Mardikyan, Sona, Yıldız, E. A., Ordu, M. D. ve Şimşek, B. (2015), “Examining the Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis”, Communications of the IBIMA, DOI: 10.5171/2015.592253.

Oyelaran-Oyeyinka, B. ve Lal, K. (2005), “Internet Diffusion in Sub-Saharan Africa:A Cross-Country Analysis, Telecommunications Policy, 29: 507-527.

Pick, J.B. ve Nishida, T. (2015), “Digital Divides in the World and its Regions: A Spatial and Multivariate Analysis of Technological Utilization”, Technological Forecasting & Social Change, 91: 1-17.

Quibria, M. G., Ahmed, S. N., Tschang, T. ve Reyes-Macasaquit, M. L. (2003) "Digital Divide: Determinants and Policies with Special Reference to Asia", Journal of Asian Economics, 13: 811-825.

UN (2014), United Nations E-Government Survey 2014: E-Government For The Future We Want, New York.

Viard, V.B. ve Economides, N. (2014), “The Effect of Content on Global Internet Adoption and the Global Digital Divide, Management Science, 1-22.

Vicente, M.R. ve Lo´pez, A.J. (2011), “Assessing the Regional Digital Divide Across the European Union-27”, Telecommunications Policy, 35: 220-237.

WEF (2006), The Global Information Technology Report 2006, Geneva.

WEF (2007), The Global Information Technology Report 2007, Geneva.

WEF (2008), The Global Information Technology Report 2008, Geneva.

WEF (2009), The Global Information Technology Report 2009, Geneva.

WEF (2010), The Global Information Technology Report 2010, Geneva.

WEF (2011), The Global Information Technology Report 2011, Geneva.

WEF (2012), The Global Information Technology Report 2012, Geneva.

WEF (2013), The Global Information Technology Report 2013, Geneva.

WEF (2014), The Global Information Technology Report 2014, Geneva.

WEF (2015), The Global Information Technology Report 2015, Geneva.

WB (2006), Information and Communications for Development: Global Trends and Policies, The World Bank, Washington, D.C.

WDI, World Bank Development Indicators, www.worldbank.org/data (Erişim Tarihi: 12.05.2015).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.