Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Türkiye'de Mesleki Eğitim Kurslarının Analizi Öz   PDF
Mustafa ŞEN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Bağlamın Etkisinde Şekillenen Örgütler Arası Bağların Finansal Performans Üzerindeki Etkileri:Türkiye’deki İşletme Grupları Örneği Öz   PDF
Selcen SARI
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Cari Açık Ve Finansal Gelişmişlik İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi Ekseninde Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ali Eren Alper, Gürçem Oransay
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Farklı Gelir Grubuna Sahip Ülkelerde Dijital Bölünmenin Boyutu ve Belirleyicileri Öz   PDF
Hasan Çebi BAL, Cemalettin KALAYCI, Seyfettin ARTAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Girişimciler İçin Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler Öz   PDF
Bünyamin ER, Yunus Emre ŞAHİN, Mesut MUTLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz Öz   PDF
Ahmet Efe
 
Cilt 1, Sayı 2 (2015) Meslek Lisesi Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması Öz   PDF
Salih Aydın, Bünyamin ER
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) MINT Ülkelerinde Demokrasi Ekonomik Büyümeyi Nasıl Etkilemektedir? Öz   PDF
Pınar HAYALOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Nöroiktisat ve İktisat Biliminin Geleceğine İlişkin Tartışmalar Öz   PDF
Selim Koray Demirel, Seyfettin ARTAN
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Sosyal Refah Devletinin Tarihi Süreci Ve Günümüz Bazı Refah Devletlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Arzu Kurşun, Cemil Rakıcı
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Turizm Amaçlı Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek ile Bireysel Yenilikçilik İlişkisi: Palandöken Örneği Öz   PDF
Cem Işık, Zennube Işık, Leyla Tırak
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Türkiye'de Mobil Numara Taşınabilirliği Uygulamasının Fiyat ve Rekabet Üzerine Etkileri: Panel Veri Analizi Öz   PDF
Ali Genç, Müslüme Narin
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bölgesel Analizi Öz   PDF
Can Usta
 
Cilt 1, Sayı 1 (2015) Türkiye’de İhracatın Çeşitlendirilmesi ve Ekonomik Büyüme Öz   PDF
Ali ACARAVCI, Gülbeyaz KARGI
 
Cilt 2, Sayı 2 (2016) Yenilikçi Paradigmalar Işığında Türkiye’de Bölgesel Kalkınmacılık Krizi Öz   PDF
Ahmet Efe
 
Cilt 2, Sayı 1 (2016) Yenilikçilik Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi Öz   PDF
Nermin Çelik
 
Toplam 16 ögeden 1 - 16 arası


ISSN: 2149-6838