Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi (UKHAD)

5.342 8.301
  1. Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç dille yazılmış makalelere yer verilen dergide, ağırlıklı olarak Karadeniz Havzası ülkeleri (Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Azerbaycan)’dan saha araştırmasına dayalı olan derleme makalelerine, telif makalelere, röportajlara ve kitap tanıtım yazılarına yer verilmektedir.


KARADENİZ HAVZASI HALK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

İletişim: ukhaddergi@gmail.com

http://kulturbilimleriakademisi.biz.tr/sayfa-sabit-32-Uluslararasi_Karadeniz_Havzasi_Halk_Bilimi_Arastirmalari_Dergisi

TARANDIĞI İNDEKSLER:

Dergimiz TÜRK EĞİTİM İNDEKSİ ve MLA İNDEKS tarafından taranmaktadır.