Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

DİKKAT ÖNEMLİDİR

Kör hakemlik kuralları gereği gönderdiğiniz makalenin word dosyasın yazar isimlerini ve tanımlayıcı diğer dipnotları yazmayınız. Ayrıca şu konulara da dikkat ediniz. 

Başvuruların yazar bağımsız değerlendirilmesi, yazar ve hakem kimliklerinin birbirlerine bildirilmemesi için gayret gösterilmektedir. Bu amaçla sisteme dosya gönderen yazar, editör, hakem gibi kişilerin metin ve dosyalar ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat etmeleri gerekir.

 1. Yazarlar metinde adları ve kurumları geçen yerleri silmelidirler. Sayfa altı notları vb yan metinler dahil olmak üzere.
 2. Mikrosoft belgeleri saklanır iken dosya bilgileri içine kişisel bilgiler de yazılır. Bu nedenle ya bu kişisel bilgiler belge özelliklerinden bulunup silinmeli, ya da aşağıdaki sıra ile belge kişisel bilgi içermeyecek biçimde yeniden kaydedilmelidir. ( File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save) (Dosya > Farklı Kaydet > Araçlar > Güvenlik > Kişisel bilgileri silerek kaydet > Kaydet)
 3. PDF dosyalarda da Adoba Acrobat ana menusunden belge özellikleri seçilerek, yazar adı silinmelidir.

YAZIM KURALLARI

1) Gönderilen çalışmalar, MS Word 95 ve üstü programla, A4 boyutlu kağıda “Times New Roman” yazı karakteriyle yazılmalıdır. Çalışmanın tamamı en az 4000, en fazla 8000 kelime olmalıdır. 

2) Çalışmalar, Başlık (Türkçe ve İngilizce), Öz (Türkçe ve İngilizce), Anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce), JEL Sınıflandırması , Ana metin (giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç), Kaynaklar ve varsa ekler bölümlerini içermelidir.

3) Çalışmanın ilk sayfasında çalışmanın başlığı sayfaya ortalanmış, büyük harflerle ve 10 punto ile koyu olarak yazılmış olmalıdır. Başlığın hemen altında yazarların yalnızca ad ve soyadı 9 punto ile koyu olarak ve sağa dayalı şekilde yazılmalı, birden çok yazar varsa ad, soyadları sırasıyla yazılmalı; ünvanları, kurum bilgileri ve e-mail adresleri dipnotta 9 punto ile ve italik olarak verilmelidir. Başlık ve yazarların isimlerinin hemen altında 250-300 kelimeden oluşan “ÖZ”, onun altında en az üç, en fazla beş adet “Anahtar Kelimeler” ve anahtar kelimelerin hemen altında ise makalenin hangi JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırmasına girdiğini belirten en az bir adet JEL Sınıflandırması, 8 punto ile ve sola yaslı olarak yazılmış olmalıdır. Makalenin konu başlığına uygun jel sınıflandırması http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html adresinden incelenebilir.

4) Türkçe öz, anahtar kelimeler ve JEL sınıflandırmasının hemen altında, İngilizce Başlık, Öz (Abstract), Anahtar Kelimeler (Keywords) ve JEL Sınıflandırması(JEL Classification) aynı kurallara uyularak yazılmalıdır. Açıklamalar veya teşekkür notları dipnot şeklinde yazılabilir. Dipnotlar 8 punto ile ve italik harfler ile yazılacaktır.

5) Çalışmada Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce öz, anahtar kelimeler ve JEL Sınıflandırması ilk sayfaya sığacak şekilde düzenlenmeli ikinci sayfa Girişten itibaren başlamalıdır. Çalışma Giriş sayfasından itibaren 10 punto olarak, başlıklar, grafik ve tablolar hariç iki yana yaslı ve paragraf başlarında “Tab” verilerek yazılmalıdır.

6) Sayfa yapısı üstten ve alttan6 cm, soldan ve sağdan4,5 cm ve tek satır aralıklı, hizalama iki yana yaslı olmalıdır. Sayfa ayarları aşağıda gösterilmiştir. 

7) Giriş, Gelişme, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler başlıkları, her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde sola dayalı ve bir “tab” verilerek yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Gelişme kısmındaki alt bölüm başlıkları koyu, yine her kelimenin baş harfi büyük ve sola dayalı ve bir “tab” verilmiş olarak yazılmalı ve Giriş de dahil olmak üzere 1., 2., 3., numaraları ile, alt başlıklar yine koyu, kelimelerin baş harfleri büyük ve bir “tab” verilerek  1.1, 1.2, 2.1 şeklinde ve sırayla numaralandırılmalıdır. Formüller ve denklemler çalışma başından itibaren birden başlayarak numaralandırılmalı, formül veya denklemin numaraları parantez içinde yazılmalı ve satırın en sağına yaslı olmalıdır. Formül ve denklemler okunması zor resim formatında olmamalı kolaylıkla okunabilecek şekilde düzenlenmelidir.

8) Tablolar ve Grafikler; tablolar ayrı, grafikler ayrı olmak üzere kendi içlerinde çalışma başından sonuna kadar sırasına göre numaralandırılmalı (Tablo 1: ve Grafik 1: gibi), iki noktadan sonra koyu ve her kelimenin baş harfi büyük olacak biçimde isimlendirilmelidir. Tablo, grafik, şekil ve haritaların başlıkları 9 punto ile üstte ve ortalanmış olarak yer almalıdır. Renkli tablo ve grafikler kesinlikle kullanılmamalı, yazı ve çizgi rengi siyah olmalıdır. Tablo, grafik, şekil ve haritalar bir yerden alınmışsa hemen altında 9 punto ile kaynak verilmelidir. Sayfalar mümkün olabildiği ölçüde bir sayfada iki tablo veya iki grafik olmayacak biçimde düzenlenmeli ve açıklamalarının ilgili tablo, grafik veya şekil ile aynı sayfada olmasına özen gösterilmelidir. Çalışmada yatay sayfalara yer verilmemelidir.

9) Metin içinde  kaynak gösterimi ile ilgili alternatif durumlar aşağıda gösterilmiştir;

Metin içinde atıfların kaynak gösterimi;

Tek yazar olduğu durumlarda örnek;  ………...belirtilmiştir (Çelik, 2014:20) veya Çelik (2014:20)’de ortaya koyulan….

Çift yazar olduğu durumlarda örnek; .………göstermektedir (Bruno ve Howel, 2010:8-10) veya Bruno ve Howel (2010:8-10)’un vurguladığı gibi…

Çok yazar olduğu durumlarda örnek; ………göstermektedir (Çelik vd., 2010: 42). 

Birden fazla kaynak olduğu durumlarda; .…göstermektedir (Black, 2010:12; Julias, 2011:87).

10) Kaynakça makalenin bittiği yerden başlamalı, alfabetik sıraya göre sıralanmalı, 10 punto olarak, satırlar arasında boşluk verilmeden, “tek” satır aralığı ile aşağıda belirtilen formata uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergimiz kaynakçanın düzenlenmesinde American Psychological Association(APA) stilini benimsemiştir. Gönderilen makaleler buna uygun olarak düzenlenmelidir.

Makale için örnek kaynak gösterimi

Tek yazarlı;

Zhang, W. (2015). Values Of Land And Renewable Resources In A Three-Sector Economic Growth Model. Studies In Business & Economics, 10(1), 156-186.

Birden çok yazarlı;

Seok-Woo, K., ve Adler, P. S. (2014). Social Capital: Maturation Of A Field Of Research. Academy Of Management Review, 39(4), 412-422. doi:10.5465/amr.2014.0210.

Kitap için örnek kaynak gösterimi

Tek yazarlı;

Ionescu, L. (2012). The Influence and Effects of Bureaucracy and Corruption on Economic Growth. New York: Addleton Academic Publishers.

Birden çok yazarlı;

Wang, D., Wang, M., ve Fang, C. (2010). The Sustainability of Economic Growth From the Perspective of Human Resources. Leiden: Brill.

İnternet kaynakları için örnek kaynak gösterimi

OECD (2015). Main Economic Indicators, Volume 2015 Issue 6, OECD Publishing. http://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators/volume-2015/issue-6_mei-v2015-6-en (Erişim:15.06.2015).

TÜİK (2015). Dış Ticaret İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr. Erişim: 10.05.2015)


 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmıştır).
 2. Gönderi dosyası Microsoft Word, biçimindedir
 3. Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmiştir
 4. Metin, "Dergi Hakkında" kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygun olarak hazırlanmıştır.
 5. Hakem incelemesinden geçen yazıların yayınlandığı bir dergi bölümüne makale gönderilirken, Kör Hakemlik linkinde verilen talimatlar uygulanır.
 

Telif hakkı düzenlemesi

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

  1. Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.

  1. Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.

 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com