İçindekiler

Editörden
1.410 447

Öz


Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâları ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımları Arasındaki Etkileşimin Tespitine Yönelik Bir Araştırma İbrahim YALÇIN, Mustafa ŞEKER, Ali BAYRAM

Tam metin:

PDF