Editörden

Editörden
1.536 390

Öz


İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon İle Analizi”dir ve M. Suphi ÖZÇOMAK ve Murat GÜNDÜZ tarafından yazılmıştır. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin kapanış fiyatları ile işlem miktarları önce fonksiyonel veriye dö- nüştürülmüş daha sonra söz konusu veri setleri arasındaki ilişki fonksiyonel kanonik korelas- yon analizi yöntemiyle araştırılmıştır

Tam metin:

PDF