Hisse Senedi Değerlendirme Yöntemlerinin Yatırım Kararlarındaki Başarısının Değerlendirilmesi

Ahmet KURTARAN
1.876 2.584

Öz


Bu çalışmanın amacı hisse senedi değerlendirme yöntemlerinden piyasa değeri defter değeri ve fiyat kazanç oranı yöntemlerinin hisse senedi yatırım kararlarındaki başarısını ölçmektir. Çalışma 2008 ile 2012 arasındaki 5 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Belirtilen dönemler itibariyle Borsa İstanbul’daki imalat sanayi sektörüne ait 136 firma ve 680 adet gözlemden oluşan veri seti kullanılmıştır. Analiz sonucunda piyasa değeri defter değeri oranı yönteminin fiyat kazanç oranı yöntemine göre yatırım kararlarında daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca fiyat kazanç oranı bakımından hisse senedi getirileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken yüksek ve düşük piyasa değeri defter değeri oranına sahip olan hisse senedi getirilerin birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler


Fiyat-Kazanç Oranı, Piyasa Değeri Defter Değeri, Hisse Senedi Getirisi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.41110

Referanslar


AYDOĞAN, Kürşat ve GÜNEY, Alparslan (1997), “Hisse senedi Fiyatlarının Tahmininde F/K Oranı ve Temettü Verimi”, İMKB Dergisi, 1 (1), 83-96. BASU, S. (1977), “Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of The Efficient Market Hypothesis”, The Journal of Finance, 32, 663-682. BEAVER, W. H. ve RYAN, S. G. (2000), “Biases and Lags in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book-to-Market Ratio to Predict Book Return on Equity”, Journal of Accounting Research, 38, (1), 127-148. BERNARD, V. L. (1994), “Accounting-Based Valuation Methods, Determinants of Market-to-Book Ratios, and Implications for Financial Statement Analysis”, Working paper, University of Michigan. BHATT, P. ve SUMANGALA, JK. (2012), “Impact of Earnings per Share on Market Value of an Equity Share: An Empirical Study in Indian Capital Market”, Journal of Finance, Accounting and Management, 3 (2), 1-14. BOLAK, Mehmet (2005), İşletme Finansı, İstanbul: Birsen Yayınevi.

CHEN, Long ve ZHAO, Xinlei (2006), “On the relation between the marketto-book ratio, growth opportunity, and leverage ratio”, Finance Research Letters, 3 (4), 253-266. COLLINS Daniel W., PINCUS Morton, ve XIE Hong (1999), “Equity Valuation and Negative Earnings: The Role of Book Value of Equity”, The Accounting Review, 74,(1), 29-61. DAĞLI, Hüseyin (2009), Sermaye Piyasası ve Portföy Analizi, 3. Baskı, Trabzon: Derya Kitabevi. FAMA, E. E. ve FRENCH, K. R. (1992), “The Cross-Section of Expected Stock Returns”, The Journal of Finance, 6, 427-65. FAMA, E. E. ve FRENCH, K. R. (1995), “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns”, Thefoumal of Finance (March 1995): 131-55. HELFERT, Erich A. (2000), Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Tenth Edition, Singapore: McGraw-Hill. HORASAN, Mukadder (2009), “Fiyat/Kazanç Oranının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: İMKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (1), 181-192. JOHNSON R. Stafford, FIORE C. Lyle ve ZUBER Richard (1989) “The Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: An Update of the Basu Study”, The Financial Review, 24 (3), 499–505. JONES, Charles P. (1998), Investments Analysis and Management, Sixth Edition, New York: John Wiley and Sons. KARAN, Mehmet B. (1996), “Price/Earning, Market Value/Book Value and Price/Sales Effects in İstanbul Stock Exchange”, İşletme ve Finans Dergisi, 4,73-85. OHLSON, J. A. (1995), “Earnings, Book Values, and Dividends in Security Valuation”, Contemporary Accounting Research 11, 661-687. PENMAN, Stephen. H. (1992), “Return to Fundamentals”, Journal of Accounting, Auditing, and Finance, 465-83. PENMAN, Stephen H. (1996), “The Articulation of Price-Earnings Ratios and Market-to-Book Ratios and the Evaluation of Growth”, Journal of Accounting Research, 34 (2), 235-259. TREVINO, Ruben ve ROBERTSON, Fiona (2002), “P/E Ratios and Stock Market Returns”, Journal of Financial Planning, 15, (2), 76-84. TSENG K.C. (1998), “Low Price, Price-Earnings Ratio, Market Value and Abnormal Stock Returns”, The Financial Review, 23,(3),333-343. ÜRETEN, Aykan ve ERCAN, Metin K. (2000), Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com