ÖRGÜT BİLİMİNDE BİRLİKTE EVRİM

Sahra SAYĞAN, Zeki UÇAR
1.753 1.515

Öz


Bu çalışmanın amacı yönetim ve organizasyon literatüründe son 20 yıl içerisinde ortaya çıkan “Birlikte Evrim” olgusunun detaylı bir şekilde açıklanması ve birlikte evrimin örgüt çalışmalarındaki yerinin ele alınmasıdır. Birlikte Evrim, biyoloji biliminde ele alınmış bir kavram olmasına rağmen, örgüt yazınındaki bilgi birikimi halen gelişmeye devam etmektedir. Türkiye’de bu konuda oldukça kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yapılmış olup, birlikte evrim olgusu teori düzeyinde incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Birlikte Evrim, Evrimsel Örgüt Teorileri, Karmaşıklık Teorisi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.36400

Referanslar


ALLEN, P.M. (2001), “A complex systems approach to learning in adaptive Networks”. International Journal of Innovation Management, 5(2), 149-180.

BAUM, Joel A.C. ve SINGH, Jitendra V. (1994), “Organizational Hierarchies and Evolutionary Processes: Some Reflections on a Theory of Organizational Evolution”, In Baum, Joel A.C. ve Singh, Jitendra V. (Ed.). Evolutionary Dynamics of Organizations (3-23). New York: Oxford University Press.

BERGH, Jeroen C. J. M. ve STAGL, Sigrid (2003), “Coevolution of Economic Behaviour and Institutions: Towards a Theory of Institutional Change”. Journal of Evolutionary Economics, 13, 298-317.

BERKES, Mine Kışlalıoğlu ve BERKES, Fikret (1987), “Üstün Verimli Ürün-ler Elde Edilmesinde Metotlar: Birlikte Evrim”, Bilim ve Teknik, 38-39.

BERTALANFFY, Ludwig von (1950), “The Theory of Open Systems in Physics and Biology”,Science, New Series, 111(2872), 23-29.

BROWN, W.B. ve MOBERG, D.J. (1980), “Organization Theory and Management: A Macro Approach”, John Wiley and Sons Inc.

CILLIERS, Paul (1998), “Complexity and Postmodernism: Understanding Complex Systems”, London and Newyork: Routledge: Taylor and Francis Group.

CONRAD, Jon M. ve SALAS, Gustavo (1993), “Economic Strategies for Coevolution: Timber and Butterflies in Mexico”, University of Wisconsin Press, 69 (4), 404-415.

HANNAN, Michael T. ve FREEMAN, John (1977), “The Population Ecology of Organizations”, American Journal of Sociology, 82 (5), 929-964.

KAUFFMAN, Stuart A. (1993), “The Origins of Order: Self-Organization and Selection in Evolution”, New York: Oxford University Press.

LEWIN, Arie Y. ve VOLBERDA, Henk W. (1999), “Prolegomena on Coevolution: A Framework for Research on Strategy and New Organizational Forms”, Organization Science, 10 (5), 519-534.

LEWIN, Arie Y. ve VOLBERDA, Henk W. (2003), “The Future of Organization Studies: Beyond the Selection-Adaptation Debate”. In Tsoukas, H. and Knudsen, C. (Ed.) The Oxford Handbook of Organization Theory (s.568-595). England: Oxford University Press.

LEWIN, Arie Y., LONG, C. ve VOLBERDA, H. W. (1999), “The Coevolution of New Organizational Forms”, Organization Science, 10(5), 535-550.

LEWIN, Roger ve REGINE, Birute (2003), “The Core of Adaptive Organisations”,In Mitleton-Kelly, Eve (Ed.) Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organizations: The Application of Complexity Theory to Organisations (s. 167-184). Netherlends: Pergamon.

MAULA, Marjatta (2006), “Organizations as Learning Systems. “Living Composition” as an Enabling Infrastructure”, Advanced Series in Management, Netherlands: Elsevier.

McCARTHY, Ian ve GILLIES, Jane (2003), “Organisational Diversity, Configurations and Evolution”, In Mitleton-Kelly, Eve (Ed.). Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organizations: The Application of Complexity Theory to Organisations (s. 71-98). Netherlends: Pergamon.

McKELVEY, B. (1997), “Quasi-Natural Organization Science”, Organization Science, 8(4), 352-380.

McMILLAN, Elizabeth (2004), “Complexity, Organizations and Change”, London and Newyork: Routledge: Taylor and Francis Group.

MITLETON-KELLY, Eve (2003), “Ten Principles of Complexity and Enabling Infrastructures”, In Mitleton-Kelly, Eve, Complex Systems and Evolutionary Perspectives on Organizations: The Application of Complexity Theory to Organisations (s. 23-50). Netherlends: Pergamon.

MORGAN, Gareth (1998), “Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor”, Çevi-ren: Gündüz Bulut. İstanbul: MESS Yayınları.

MURMANN, Johann Peter (2003), “Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms”, Technology and National Institutions. New York: Cambridge University Press.

NITECKI, Matthew H. (1983), “Coevolution”. Chicago: University of Chicago Press.

NORGAARD, Richard B. (1994), “Development Betrayed: The End of Process and a Coevolutionary Revisioning of the Future”, London and Newyork: Routledge: Taylor and Francis Group.

PORTER, Terry B. (2006), “Coevolution as a Research Framework for Organizations and the Natural Environment”, Organization and Environment, 19(4), 479-504.

POTTS,JasonD.(2000),“The New Evolutionary Microeconomics: Complexity, Competence and Adaptive Behaviour”,USA:Edward Elgar Publishing Inc.,

RODRIGUEZ-GIRONES, Miguel A. ve SANTAMARIA, Luis (2007), “Resource Competition, Character Displacement and the Evolution of Deep Corolla Tubes”, The American Naturalist, 170 (3), 455-464.

STACEY, Ralph D., GRIFFIN, Douglas ve SHAW, Patricia (2000), “Complexity and Management: Fad or Radical Challenge to Systems Thinking?” London and Newyork: Routledge: Taylor and Francis Group.

ŞEŞEN, Harun ve BASIM, H. Nejat (2012), “Birlikte Evrim”, İçinde Sözen, H. Cenk ve Basım, H. Nejat (Der.). Örgüt Kuramları (s. 221-240). İstanbul: Beta Yayınevi (Birinci Baskı).

VAN DE VEN, A. H ve POOLE, M. S. (1995), “Explaining Development and Change in Organizations”, Academy of Management Review, 20(3), 510-540.

WHEATLEY, M. (1994), “Leadership and the New Science”, San Francisco: Berrett-Koehler.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com