TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK DİNDARLIK

Dursun YENER
2.046 570

Öz


Tüketici etnosentrizmi tüketicilerin satın alma kararları üzerinde etkiye sahip olan önemli bir faktördür. Kendi ülkesine ait ürünlere karşı satın alma eğilimi gösteren tüketicilerin etnosentrizm eğilimleri yüksek-tir. Tüketicilerin bazılarının neden yüksek etnosentrizm eğilimine sahip olduğu birçok çalışmaya konu olmuştur. Öte yandan etnosentrizm ile ilişki olan birçok unsur bulunmaktadır. Dindarlıkta etnosentrizmi etkilemektedir. Dindarlık, Allport tarafından içsel ve dışsal olmak üzere iki boyut olarak tanımlanmıştır. Araştırmanın örnek kütlesi 257 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların tamamı 18 yaşından büyüktür ve İstanbul’da ikamet etmektedir. Yapılan analizler tüketici etnosentrizminin, içsel ve dışsal dindarlık faktörlerinden pozitif olarak etkilendiğini göstermektedir. Ayrıca çeşitli sosyo-demografik faktörlerin de hem dindarlık hem de tüketici etnosentrizmi üzerinde etkileri belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler


Tüketici Etnosentrizmi, İçsel Dindarlık, Dışsal Dindarlık

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.08004

Referanslar


ALLPORT, Gordon W, (1963), Behavioural Science, Religion and Mental Health, Journal of Religion and Health, Vol. 2, No. 3, April, pp. 187-197.

ALLPORT, Gordon W, (1967), Personel religious orientation and prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 5, pp. 432-443.

ALTINTAŞ, Murat Hakan, TOKOL Tuncer, (2007), Cultural openness and consumer ethnocentrism: an empirical analysis of Turkish consumers, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 25, No. 4, pp. 308-325.

ARDELT, Monika, KOENIG Cynthia S, (2007), The Importance of Religious Orientation and Purpose: in Life for Dying Well: Evidence from Three Case Studies, Journal of Religion, Sprituality and Aging, Vol. 19, No. 4.

AYSUNA, Ceyda, (2006), Tüketici etnosentrizmi etkisini ölçmede CETSCALE ölçeği ve Türkiye uygulaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.

BREWCZYNSKI, Jacek, MACDONALD Douglas A, (2006), Confirmatory Factor Analysis of the Allport and Ross Religious Orientation Scale with a Polish Sample, The International Journal for the Psychology of Religion, Vol. 16, No. 1, pp. 63-76.

CORNWELL, Bettina CUI Charles Chi, MITCHELL Vince, SCHLEGELMILCH Bodo, DZULKIFLEE Anis, CHAN Joseph, (2005), A cross-cultural study of the role of religion in consumers’ ethical positions, International Marketing Review, Vol. 22, No. 5, pp. 531-546.

DELENER, Nejdet, (1990), The Effects of Religious Factors on Perceived Risk in Durable Goods Purchase Decisions, The Journal of Consumer Marketing, Vol. 7, No. 3, Summer.

DELENER, Nejdet, (1994), Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns: Their Dimensions and Marketing Implications, European Journal of Marketing, Vol. 28, No. 5.

ESSOO, Nittin, DIBB Sally, (2004), Religious Influences on Shopping Behaviour: An Exploratory Study, Journal of Marketing Management, Vol. 20, pp. 683-712.

EVANSCHITZKY, Heiner, WANGENHEIM Florian V, BLUT Markus, WOISETSCHLAGER David, (2008), Consumer ethnocentrism in the German market, International Marketing Review, Vol. 25, No.1, pp. 7-32.

FAM, Kim Shyan, WALLER David S, ERDOĞAN Zafer B, (2004), The influence of religion on attitudes towrds the advertising of controversial products, European Journal of Marketing, Vol. 38, No. 5/6, pp.537-555.

GHORBANI, Nima, WATSON P.J, GHRAMALEKI Ahad Framarz, MORRİS Ronald J, HOOD Ralph W. Jr, (2000), Muslim attitudes towards religion scale: factors, validity and complexity of relationships with mental health in Iran, Mental Health, Religion & Culture, Vol. 3, No. 2.

GÜLMEZ, Mustafa, YILMAZ Canan, (2009), Etnosentrik tüketicilerin yerli ürün satın alma eğilimleri üzerine karşılaştırmalı bir analiz, 14. Uluslararası Pazarlama Kongresi, Bozok Üniversitesi, 14-17 Ekim, Yozgat.

HAMIN, Greg Elliot, (2006), A less-developed country perspective of consumer ethnocentrism and “country of origin” effects: Indonesian evidence, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 18, No.2, pp.79-92.

HEREK, Gregory M, (1987), Religious Orientation and Prejudice: A Comparison of Racial and Sexual Attitudes, Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 13, No. 1, pp. 34-44.

HIRSCHMAN, E.C, (1983), Religious affiliation and consumption processes, Research in Marketing, Vol. 6, pp.131-170.

HOFSTEDE, Geerth, (1984), Culture’s Consequences: International Differenes in Work-Related Values, Abridged Ed, Sage Publications, London.

HUDDLESTON, Patricia, GOOD Linda K, STOEL Leslie, (2001), Consumer ethnosentrism, product necessity and Polish consumers’ perceptions of quality, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 29, No. 5, pp. 236-246.

JI, Chang-Ho C, İBRAHİM Yodi, (2007), Islamic Doctrinal Orthodoxy and Religious Orientations: Scale Development and Validation, The International Journal for the Psychology of Religion, Vol. 17, No. 3, pp. 189-208.

KENNEDY, Ellen J, LAWTON Leigh, (1998), Religiousness and Business Ethics, Journal of Business Ethics, Vol. 17, No. 2, January, pp. 163-175.

KHAN, Ziasma Haneef, WATSON P.J, HABİB Fatima, (2005), Muslim attitudes toward religion, religious orientation and empathy among Pakistanis, Mental Health, Religion & Culture, Vol. 8, No. 1, March, pp. 49-61.

KING, James E, CROWTHER, Martha R, (2004), The measurement of religiostiy and spirituality: Examples and issues from psychology, Journal of Organizational Change Management, Vol. 17, No. 1, pp. 83-101.

KIRKPATRICK, Lee A, HOOD Ralph W Jr, (1990), Intrinsic-Extrinsic Religious Orientation: The Boon or Bane of Contemporary Psychology of Religion?, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 29, No. 4, December, pp. 442-462.

KOÇ, Mustafa, (2009), Dindarlık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki: Yetiş-kinler Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, ss. 473-493.

LAURENT, G, KAPFERER, J.N, (1985), Measuring Consumer Involvement Profiles, Journal of Marketing Research, Vol. 22, February, pp. 41-53.

LEWIS, Christopher ALAN, Maltby JOHN, Day Liz, (2005), Religious orientation, religious coping and happiness among UK adults, Personality and Individual Differences, Vol. 38, pp. 1193-1202.

LINDRIDGE, Andrew, (2005), Religiosity and the construction of a cultural-consumption identity, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22, no. 3, pp. 142-151.

LUQUE-MARTINEZ, Teodoro, IBANEZ-ZAPATA Jose-Angel, DEL BARRİO-GARCİA Salvador, (2000), Consumer ethnocentrism measurement An assessment of the reliability and validity of the CETSCALE in Spain, European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 11/12.

MOKHLIS, Safiek, (2006), The Effect of Religiosity on Shopping Orientation: An Exploratory Study in Malaysia, The Journal of American Academy of Business, Vol.9, No. 1, March.

MOKHLIS, Safiek, (2009), Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research, International Business Research, Vol. 2, No. 3, July.

MUHAMAD, Nazlida, MIZERSKI Dick, (2010), The constructs mediating religions’ influence on buyers and consumers, Journal of Islamic Marketing, Vol. 1, No. 2, pp. 124-135.

PALLANT, Julie, (2005), SPSS Survival Manual A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Version12), 2nd edition, Allen & Unwin, Austral-ia.

SAEED, Mohammad, AHMED Zafar U, MUKHTAR Syeda-Masooda, (2001), International Marketing Ethics from an Islamic Perspective: A Value-Maximization Approach, Journal of Business Ethics, Vol. 32, No. 2, July, pp. 127-142.

SHETH, Jadgish N, MITTAL Ban, (2004), Consumer Behaviour: a managerial perspective, 2nd edition, Thomson South-Western, Singapore.

SHIMP, Terence A, SHARMA Subhash, (1987), Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation of the CETSCALE, Journal of Marketing Research, Vol. 24, August, pp.280-289.

SUMNER, W.G, (1906), Folkways: The Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals, NY: Ginn & Co. İçinde Balıkçıoğlu, Betül, (2008), “Tüketici etnosentrizminin satın alma davranışı üzerindeki etkisi: Ankara Örneği”, Ankara Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

SWIMBERGHE, Krist, SHARMA Dheeraj, FLURRY Laura, (2009), An exploratory investigation of the consumer religious commitment and its influence on store loyalty and consumer complaint intentions, Journal of Consumer Marketing, Vol. 26, No. 5, pp. 340-347.

TAYLOR, Valerie A, HALSTEAD Diane, HAYNES Paula J, (2010), Consumer Responses to Christian Religious Symbols in Advertising, Journal of Advertising, Vol. 39, No. 2, Summer, pp. 79-92.

VITELL, Scott J, PAOLILLO Joseph G.P, (2003), Consumer Ethics: the Role of Religiosity, Journal of Business Ethics, Vol. 46, No. 2, August, pp. 151-162.

VITELL, Scott J, PAOLILLO Joseph G.P, SINGH Jatinder J, (2005), Religiosity and Consumer Ethics, Journal of Business Ethics, Vol. 57, pp. 175-181.

VITELL, Scott J, (2009), The Role of Religiosity in Business and Consumer Ethics: A Review of the Literature, Journal of Business Ethics, Vol. 90, pp. 155-167.

WANG, Cheng Lu, CHEN Zhen Xiong, (2004), Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects, Journal of Consumer Marketing, Vol. 21, No. 6, pp. 391-400.

WORDEN, Skip, (2005), Religion in Strategic Leadership: A Positivistic, Normative/Theological and Strategic Analysis, Journal of Business Ethics, Vol.57, No. 3, March, pp.221-239.

YENİÇERİ, Tülay, YARAŞ Eyyüp, ZENGİN Asude Yasemin, (2009), Kola markası tercihlerini tüketicilerin etnosentrik ve sosyo-psikolojik özelliklerine göre tahminleme, 14. Uluslararası Pazarlama Kongresi Bozok Üniversitesi, 14-17 Ekim, Yozgat.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com