AKTÜERYAL DEĞERLEMEDE NET PRİM VE ÖDENMİŞ TAZMİNAT YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

M. Kenan TERZİOĞLU
1.879 987

Öz


Sigorta şirketleri meydana gelen finansal ve demografik değişimler karşısında hem yükümlülüklerini kar-şılayacakları hem de büyümelerini sağlayacak getiri elde etmeyi amaçlarken, dalgalanan faiz oranlarını, enflasyon oranlarını, kur oranlarını ve türevlerini içeren piyasa risklerinden ve denetim kriterlerindeki ve vergi kanunları ile yapılan yasal düzenlemelerdeki değişimi içeren pazar dışı sistematik risklerden etki-lenmektedir. Sigorta şirketleri, aynı belirsizliğe sahip menkul değerler için aktif bir piyasanın bulunma-sından dolayı piyasa risklerindeki risk limitlerini ölçebilmekte, fiyatlayabilmekte ve risk limitlerini hazine araçlarını, türev ürünleri ve vadeli kur sözleşmelerini kullanarak yönetebilmektedir. Hayat sigortalarının değerlemesi yapılırken, gelecekte meydana gelmesi beklenen yüklemelerin daha önceki bir zamanda ortaya çıkmasından ve sermayeleştirilmesinden kaçınan ve sadece yüklemeler gerçekleştiği zaman ortaya çıkmasına izin veren yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu makale kapsamında Türkiye'-de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin değerleme yaparken net prim değerleme yöntemi yerine ödenmiş tazminatlar değerleme yöntemini tercih etmeleri önerilmektedir.

Anahtar kelimeler


Ödenmiş Tazminat Değerleme Yöntemi, Thiele Diferansiyel Denklemi, Sermayeleşme, Bonus Sistemi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.99326

Referanslar


AMERICAN ACADEMY OF ACTUARIES, (2002), “Fair Valuation of In-surance Liabilities Principles and Methods”, Public Policy Monograph, 2-39.

BERKOL, B.M., (1996), “Enflasyonist ortamda hayat sigortası işletmelerinde yatırımlar ve kar payı hesaplaması”, T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Si-gortacılık Enstitüsü Sigortacılık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1-90.

BOWERS, N.L., GERBER, H.U., HICKMAN, J.C., JONES, D.A., NESBITT, C.J.,(1997), “Actuarial Mathematics”, Society of Actuaries, Schaumburg, IL., 753 .

DOĞAN, A.İ., 1993, Hayat sigortalarında kar payı ve Türkiye’deki uygulamaları, T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1-69.

GERBER, H.U., (1997), “Life Insurance Mathematics”, Springer, 217 s.

HOEM, J.M., (1988), “The Versatility of Markov chain as a tool in the mathematics of life insurance”, Transactions of 23rd International Congress of Actuar-ies,171-202.

KELLISON, S.G., (1991) “The Theory of Interest”,Irwin McGraw-Hill, 446s.

LINNEMANN, P., (1993), “On the application of Thiele’s differential equa-tion in life insurance”, Insurance:Mathematics and Economics, 13, 63-74.

LINNEMANN, P., (2002), “Comparison of net premium and paid-up benefit valuation principles,” Blatter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathe

matik 25, 629-647.

LINNEMANN, P., (2003), “An actuarial analysis of participating life insur-ance”, Scandinavian Actuarial Journal, 2, 153-176.

LINNEMANN, P., (2004), “Valuation of participating life insurance liabili-ties”, Scandinavian Actuarial Journal, 2, 81-104.

MOLLER, T., STEFFENSEN, M., (2007), “Market-Valuation Methods in Life Insurance and Pension Insurance”, Cambridge University Press, 279 s.

NOMER, C., YALÇIN, B., YUNAK, H., ERSÖZ, F., EVREN, C., YÜCEL, A., ÖZÜNAl, F. KARAMAN, M., ÇUHACI, Y.K., (2004), “Açıklamalı Sigorta ve Reasürans Terimleri Sözlüğü”, Milli Reasürans T.A.Ş., 369 s.

NORBERG, R., (2002), “Basic Life Insurance Mathematics”, 552 s.

OLIVIERI, A., (1999), “Safe-side requirements in the framework of multi-state models for insurances of the person”, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 15, 393-408.

RAMLAU-HANSEN, H., (1988), “The emergence of profit in life insur-ance”, Insurance: Mathematics and Economics, 7, 225-236.

RAMLAU-HANSEN, H., (1991), “Distribution of surplus in life insurance”, Astin Bulletin, 21, 57-71.

ROTAR,V.I., (2007), “Actuarial Models”, Chapman & Hall, 632 S.

TERZİOĞLU M.K., (2009), “Hayat Sigortalarında Değerleme Yaklaşımları”, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Yüksek Lisans Tezi, 2-70.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com