EĞİTİM-İŞGÜCÜ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Nuray GİRGİNER
1.484 447

Öz


Ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok degisimin yasandıgı günümüzde, egitim sadece bireyin niteliklerini gelistirmekle kalmayıp, beseri sermaye olarak bireylerin bulundugu ülkenin de kalkınmasına olanak saglamaktadır. Bu çalısmada; Türkiye’nin egitim ve isgücü degiskenleri bakımından AB üyesi ülkelere göre konumunun incelenmesi ve aralarındaki benzerlik ve/veya farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıstır. Eurostat veritabanından 27 AB üyesi ülke ile Türkiye için 7 egitim ve isgücü degiskenlerine iliskin elde edilen verilere Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi (ÇBÖA) uygulanmıstır. Analiz sonucunda ülkelerin iki boyutlu uzayda dört farklı grup olusturdukları görülmüstür. Egitim ve isgücü açısından Türkiye; İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan ile aynı grupta yer almıstır. Türkiye’nin en benzemez oldugu ülkeler Lüksemburg, Slovakya ve Kıbrıs; en benzer oldugu ülkeler ise Malta, Romanya, Portekiz ve İtalya’dır.


Anahtar kelimeler


Eğitim istatistikleri, İşgücü istatistikleri, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, Türkiye, AB ülkeleri

Tam metin:

PDF


Referanslar


AK, R.& BİNGÜL, B.A. (2011), “Eğitim-Büyüme İlişkisi Yazını Üzerine

Bir Değerlendirme”, The Knowledge Economy, 153-167.

ALBRECHT, J.&VROMAN, S. (2002), “A MAtching Model with

Endogenous Skill Requirements”, International Economic Review, 43, 283-305.

ALLEN, N. &VAN DER VELDEN, R. (2001), “Educational mismatches

versus skill mismatches: effecys on wages, job satisfaction and on-the-job search”,Oxford Economic Papers, 53(3), 434-452.

BECKER, G. S. (1964), Human Capital: A theoretical and emprical analysis, with special reference to education, New York: Columbia Universtiy Press.

CHAU, N. H. & STARK, O. (1999), Migration under asymmetric

information and Human capital formation”, Review of International Economics, 7(3): 455-483.

ÇOLAK, M. (2010), “Egitim ve Beseri Sermayenin Kalkınma Üzerindeki

Etkisi”, Kamu-s, 11(3), 109-125.

DENISON, E. (1962), “The soruces of economic growth ,n The United States and alternatives before US”, Supplemantary paper no.13, New York: Committe for economic development.

DEVINE, T. J. & KIEFER, H. M. (1991), Emprical labor economics: The

search approach, Oxford: Oxford University Press.

DONATELLA, F., ALINA, C., N. MATTOSCIA & SCAMUFFA, D.,

(2010), “Education and labour market in the age of globalization: some evidence for EU-27”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1140-1144.

HECKMAN, J.J., LALONDE, R. J., &SMITH, J. A. (1999), The economics

and econometrics of active labor market programs: In: O. C. Ashenfelter, &D. Card (Eds.), Handbook of labor economics (pp.1865-2097), Amsterdam: North-Holland.

HECKMAN, J.J., LOCHNER, L. J. & TODD, P. E. (2006), Ean E. R.

Hanusek, &F. Welch (Eds), Handbook of Economics of Education Volume 1, Chapter 7), Amsterdam: North-Holland.

KALAYCI, S. (2006), SPSS uygulamalı çok degiskenli istatistik teknikleri,

baskı, Ankara: Asil Yayın Dagıtım Ltd.Sti.

KODDE, D. A. (1988), “Unemployment expectations and human capital

formation”, European Economic Review, 32, 1645-1660.

McKENNA, C. J. (1996), “Education and the distrubiton of unemployment”,

European Journal of Political Economy, 12, 113-132.

MINCER, J. (1974), Schooling, experience, and earnings, New York:

Columbia University Press.

ÖZDAMAR, K. (2004), Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 2, , Yenilenmiş 5. Baskı, Eskisehir: Kaan Kitabevi.

ÖZPOLAT, A., Yıldırım, M. (2009), Gelismekte olan ülkelerde kadın eğitimi,büyüme iliskisi, Paper presented at EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics June 17-19, Eskisehir, 1-27.

PSACHAROPOULOS, G. (1994), “Returns to investment in education: A

global update”, World Development, 22(9), 1325-1343.

PSACHAROPOULOS, G., &PATRINOS, H. A. (2004), “Returns to

investment in education: A further update”, Education economics, 12(2), 1111-1134.

SANLI, A. (1998), Yeni içsel büyüme teorileri ve Türkiye Ekonomisinin büyüme dinamiklerinin analizi, Haziran, Yayınlanmamış doktora tezi.

SCHULTZ, T., W., (1961), “Investment in Human Capital”, The American

Economic Review, 51(1), 1-17.

SLOANE, P., BATTU, H., SEAMAN, P. (1999), “Overeducation,

undereducation and the British labour market”, Applied Economics, 31, 1437-1453.

SLOANE, P. (2003), Much ado about nothing: What does the over-education literature really tell us?. In F. Büchel, A. De Grip&A. Mertens (Eds), Overeducation in Europe: Current issues in theory and policy, (pp:11-48), Cheltenam:Edward Elgar.

TATLIDL, H., (1996), Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel analiz,

I.Basım, Ankara: Engin Yayınları.

TEK, (2003), Büyüme Stratejileri, Türkiye Ekonomi Kurumu, Tartışma metni2003/5, Türkiye ktisat Kongresi Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu, Aralık, 1-45.

WASSERMAN, S., FAUST, K., IACOBUCCI, D., GRANOVETTER, M.,

(1994), Social network analysis: Methodsand applications, New York: Cambridge Unv. Press.