YALIN PERFORMANS ÖLÇÜLERİ VE YALIN ÜRETİM UYGULAYAN İŞLETMELERİN MUHASEBE BÖLÜMLERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Funda ÖZÇELİK
2.264 3.899

Öz


Küresel rekabet kosulları isletmeleri hizmetin kalitesi, esneklik, kisisel talebe göre uyarlanmıs ürünler ve hızlı cevap verebilme açısından rakiplerinden daha iyi olmaya zorlamaktadır. Finansal olmayan faktörlere dayanarak rekabet eden isletmelerin, bu alanlarda ne kadar iyi faaliyet gösterdikleri ile ilgili bilgiye ihtiyaçları vardır. Çalısmada, yalın üretim uygulayan isletmeler için önerilen yalın performans ölçüleri özetlenmekte ve yalın üretim uygulayan isletmelerin muhasebe bölümlerinin performans ölçülerine yönelik görüsleri üzerine yapılan arastırmanın sonuçlarına yer verilmektedir. Arastırmanın sonuçlarına göre muhasebe bölümlerinin performans ölçülerinin; basit olması, anlasılmasının ve uygulamasının kolay olması, zamanında görsel bir sekilde sunulması gerektigi; zamanında teslimi, ürün kalitesini ve müsteri tatminini ölçen yeni bir performans ölçüm sistemi gelistirilmesi gerektigi konularında fikir birligi içinde oldukları görülmüstür.


Anahtar kelimeler


Yalın Performans Ölçüleri, İlk Seferde Kalite, Operasyonel Teçhizat Etkinliği, Temin Süresi

Tam metin:

PDF


Referanslar


ABDULLAH, Fawaz A., RAJGOPAl, Jayant (2007), “Analyzing the benefits

of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study”, International Journal of Production Economics, 107, 223-236.

BAGGALEY, Bruce (2006), “Using Strategic Performance Measurements

To Accelerate Lean Performance”, Cost Management, Jan/Feb,, 20,(1), 36-44.

BAGGALEY, Bruce (2007), “Creating A New Framework For Performance

Measurement of Lean Systems”, ed. Stenzel, Joe, Lean Accounting Best Practices for Sustainable Integration, John Wiey&Sons, New Jersey.

BAGGALEY, Bruce (2003), “Solving The Standart Cost Problem”, August,

http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/solving_the_st andard_costing_problem.html, erisim 13.12.2009.

BHASIN, Sanjay (2008), “Lean and performance measurement”, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol 19, (5), 670-684.

BREWER, Peter C., KENNEDY, Frances A. (2006), “Motivating Lean

Behavior: The Role of Accounting”, Cost Management, 20,( 6), Nov/Dec, 22-29.

BTSO, Tüccarın el kitabı serisi I, http://www.btso.org.tr/databank/

publication/telkitabi01.pdf s. 5,6. Erisim: 08.08.2010.

CUNNINGHAM, Jean E., FIUME, Orest J.,ADAMS, Emily (2003), Real

Numbers Management Accounting In A Lean Organization, Managing Times Press.

FULLERTON, Rosemary, WEMPE, William F. (2009), “Lean

manufacturing, non-financial performance measures and financial peroformance”,

International Journal of Operations&Production Management, Vol 29, (3), 214-240.

GHALAYINI, Alaa M.-NOBLE, James S.(1996), “The changing basis of

performance measurement”, International Journal of Operations&Production Management, Vol 16, No 8, 63-80.

GHALAYINI, Alaa M.-NOBLE, James S.-CROWE, Thomas J.,(1997), “An

integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness”, International Journal of Production Economics, 48, 207-225.

GRASSO, Lawrence P. (2005), “Are ABC and RCA Accounting Systems

Compatible with Lean Management?”, Management Accounting Quarterly, Fall, Vol 7, (1),12-27.

HANSEN, Don R.-MOWEN, Maryanne M. (1992), Management

Accounting, 2nd Edition, South-Western Publishing Co.

HAQUE, B.-MOORE, M J. (2004), “Measures of performance for lean

product introduction in the aerospace industry”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 218, 10, Oct,1387-1398.

HUNTZINGER, James R. (2007), Lean Cost Management: Accounting for

Lean By Establishing Flow, J. Ross Publishing, USA.

JONSSON, Patrik-LESSHAMMAR, Magnus (1999), “Evaluation and

Improvement of Manufacturing Performance Measurement Systems-The Role of OEE”, International Journal of Operations&Production Management, Vol 19, (1), ss. 55-78.

KENNEDY, Frances-OWENS, Lisa-BURNEY, Lauries-SCHOON, Michael

(2007), “ How Do Your Measurements Stack Up To Lean?”, Strategic Finance, 88, (11), May, 32-41.

KENNEDY, Frances A.-WIDENER, Sally K. (2008), “A control framework:

Insights from evidence on lean accounting”, Management Accounting Research, Vol 19, (4), Dec, 301-323.

KHADEM, Mohammed-AL, Sk Ahad-SEFODDN, Hamid (2006),

“Efficacy of Lean Matrices in Evaulating the Performance of Manufacturing Systems”, IIE Annual Conference Proceedings, Norcross, 1-6.

Institute of Management Accountants (IMA),(2006), “Lean Enterprise

Fundamentals”, Statements on Management Accounting, Internet adresi:

https://www.imanet.org/publications_statements.asp#17 Erisim: 01.04.2010

MAKSOUD, Ahmet Abdel (2007), “Shop-Floor Non-Financial Performance

Measures And The Contingent Variables”, Studies in Financial and Managerial Accounting, ed. Maksoud, Ahmet Abdel-Kader, Magdy Abdel, Vol 14.

MAKSOUD, Ahmet Abdel (2007), “The Design and Application of Shop

Flor Non-Financial Performance Measures Scorecards”, Studies in Financial and Managerial Accounting, ed. Maksoud, Ahmet Abdel-Kader, Magdy Abdel, Vol 14.

MASKELL, Brian H.- Baggaley, Bruce (2004), Practical Lean Accounting:

A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Productivity Press, New York.

MASKELL, Brian, (1989)a ,“Performance Measurement for World Class

Manufacturing”, Management Accounting, 67,( 5), 32,33.

MASKELL, Brian (1989)b “Performance Measurement for World Class

Manufacturing-3”, Management Accounting, 67, (7), July/Aug, 48-50.

MASKELL, Brian H., “What’s Lean Management Accounting”, http 1

http://www.maskell.com/lean_accounting/subpages/lean_accounting/lean_managem ent_accounting.html, çevrimiçi, 20.04.2010.

MASKELL, Brian, “For Lean To be Green The Performance Measurements

Must Change” http://www.maskell.com/site/subpages/lean_accounting/articles/

For_Lean_and_Green_Perf_Meas_Must_Chg.pdf Erisim: 31.03.2010

MASKELL, Brian H.-KENNEDY, Frances A. (2007), “Why Do We Need

Lean Accounting and How does It Work?”, Journal of Corporate Accounting & Finance, Vol. 18, (3), March/April, 59-73.

MCKELLEN, Chris (2004), “Lean Manufacturing and Lean Thinking”,

Metalworking Production, London, Jan.

MOHAMED, Rapiah-HUI, Wee Shu-RAHMAN, Ibrahim Kamal Abdul et

all (2009), “Strategic Performance Measurement System Design and Organisational Capabilities”, Asia-Pacific Management Accounting Journal, Vol 4, (1), 35-63.

NEELY, Andy (1999), “The performance measurement revolution:why now and what next?”, International Journal of Operations&Production Management, Vol 19, (2), 205-228.

NOMAK, Affan-DURMUŞOĞLU, M. Bülent (2003), “Bir Hücresel Üretim

Ortamında, Üretim Planlama ve Kontrol Sistemlerinin Benzetim Analizi”, TÜ Dergisi/Mühendislik, Cilt 2, (5), Ekim, 43-52.

TAPPING, Don-LUYSTER Tom-SHUKER (2002), Tom, Value Stream

Management, Productivity Pres, New York.

SMITH, Ricky-HAWKINS, Bruce (2004), Lean Maintenance Reduce Costs,

Improve Quality and Increase Market Share, Elsevier Butterworth-Heinemann,USA.

STEDE, Wim A. Von der-CHOW, Chee W.-LIN, Thomas W. (2006),

“Strategy, Choice of Performance Measures and Performance”, Behavioral Research in Accounting, Vol 18, 185-205.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com