İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA KAZANÇ VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ

Gülhan SUADİYE
1.604 422

Öz


Bu çalısmanın amacı, stanbul Menkul Kıymetler Borsası (MKB) Ulusal Pazarı’nda islem gören firmaların, yeni finansal raporlama standartlarından (UFRS) elde edilen yıllık kazançları ve hisse senetlerinin getirisi arasında bir iliski olup olmadıgını arastırmaktır. Firmaların yıllık kazançları ile hisse senetlerinin getirisi arasındaki iliskiyi arastırmak için Easton ve Harris (1991) tarafından gelistirilen Getiri Degerleme Modeli (Modelleri) kullanılmıstır. Model, firma kazancı ve kazanç degisimlerinin hisse senetleri getirileriyle baglantısını kurmaktadır. Modelin ampirik sonuçları, MKB Ulusal Pazar için yıllık kazanç ile hisse senetlerinin getirisi arasında pozitif yönde ve anlamlı bir iliski oldugunu göstermektedir.


Anahtar kelimeler


Hisse Senedi Getirisi, Kazançlar, Getiri Değerleme Modeli, Easton and Harris

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKTAS, M., (2008), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Hisse Senedi

Getirileri ile İlişkili Olan Finansal Oranların Araştırılması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2),137-150.

ALFARAH M. ve, F. ALANEZ, (2011), “The Usefulness Of Earnings And

Book Value For Equity Valuation To Kuwait Stock Exchange Participants”,

International Business & Economics Research Journal (IBER), 10 (1), 73-89.

AYDOGAN, K., ve GÜNEY, A. (1997), “Hisse Senedi Fiyatlarının Tahmininde F/Koranı ve Temettü Verimi”, MKB Dergisi, 1 (1).

BALL, R. ve P. BROWN (1968), “An Empirical Evaluation of Accounting

Income Numbers”, Journal of Accounting Research, 6(2), 159-178.

BALL, R., S. P. KOTHAR ve R. L. WATTS (1993), “Economic

Determinants of the Relation between Earnings Changes and Stock Returns”, The Accounting Review, 68(3), 622-638.

BEAVER, W. H. (1968), “The Information Content of Annual Earnings

Announcements”, Journal of Accounting Research,6(3), 67-92.

BEAVER, W., R. LAMBERT ve D. MORSE (1980), “The Information

Content of Security Prices”, Journal of Accounting and Economics, l2(1), 3-28.

BOOTH, G., G., J. BROUSSARD ve O. LOSTL (1997), “Earnings and

Stock Returns:Evidence from Germany”, The European Accounting Review, 6(4), 589-603.

CHEN, C. J. P., S. CHEN ve X. SU (2001), “Is Accounting Information

Value-Relevant in the Emerging Chinese Stock Market?”, Journal of International Accounting Auditing & Taxation, 10 (1), 1-22.

COLLNS, D. ve S. KOTHAR (1989), “An Analysis of Intertemporal and

Cross-Sectional Determinants of Earnings Response Coefficients”, Journal of Accounting and Economics, 11 (2/3), 143-181.

CITAK, L., (2004) “F/K Oranları ile MKB 100 Endeksi Arasındaki liskiler

Üzerine Bir Arastırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi sletme Fakültesi Dergisi, V (1) 73–87.

EASTON, P. D. ve T. S. HARRS (1991), “Earnings as an Explanatory

Variable for Returns”, Journal of Accounting Research, 29(1), 19-36.

GJERDE, O., KNIVSFLÂ, K. H.,ve F. SASTTEM, (2011), “The Value

Relevance of Financial Reporting in Norway 1965–2004”, Scandinavian Journal of Management, 27(1), 113-128.

HARRIS, T. S., M. LANG, ve H. P MOLLER, (1994), “The value relevance

of German accounting measures”, Journal of Accounting Research, 32(2), 181-209.

HORASAN, M., (2009), “Fiyat/Kazanç Oranının Hisse Senedi Getirilerine

Etkisi: MKB 30 Endeksi Üzerine Bir Uygulama” A.Ü. ..B.F Dergisi, 23(1), 180-192.

JERMAKOWCZ, E. K. ve S. GORNK-TOMASZEWSK (1998),

“Information Content of Earnings in the Emerging Capital Market: Evidence from

Warsaw Stock Exchange”, Multinational Finance Journal, 2(4), 245-267.

JNDRCHOVSKA, I. (2001), “The Relationship Between Accounting

Numbers and Returns: Some Empirical Evidence from the Emerging Market of Czech Republic”, The European Accounting Review, 10(1),107-131.

KALAYCI, S.,ve A. KARATAS, (2005), “Hisse Senedi Getirileri ve Finansal

Oranlar İliskisi : stanbul Menkul Kıymetler Borsasında Bir Temel Analiz Arastırması”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27(9), 146-157.

KOTHAR, S. P. ve J. L. ZMMERMAN (1995), “Price and Return Models”,

Journal of Accounting and Economics, 20(2), 155-192.

KOTHARI, S. P.,ve R. G SLOAN,.(1992), “Information in Prices About

Future Earnings”, Journal of Accounting and Economics, 15 (3), 143-171.

MADITINOS D.I, ZEVIC, Z, CHATZOGLOU3, P ve THERIOU G,N.

(2007), “Earnings As An Explanatory Tool in Explaining Stock Market Returns and The Use Of Easton And Harris (1991) Model: The Case Of Greece”, International Scientific Conference, Contemporary Challenges of Theory and Practice in Economics University of Belgrade, September 2007, 195.130.92.177/./Maditinos

%20et%20al%20-%20Belgrade%202007.(Erisim tarihi 04.02.2011)

OHLSON, J. A. (1995), “Earnings, Book Values, And Dividends in Equity

Valuation”, Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.

OHLSON, J. A. ve P.K. SHROFF, (1992), “Changes Versus Levels in

Earnings as Explanatory Variables For Returns: Some Theoretical Considerations”, Journal of Accounting Research, 30(2), 210-226.

PRITCHARD J., N. (2002), The Relationship between Accounting Numbers

and Returns in the Baltic Stock Markets, CERT Discussion paper, No 2002/06, May 2002, Edinburgh, Heriot-Watt University.

www.sml.hw.ac.uk/downloads/cert/wpa/2002/dp0206.pdf.(Erisim Tarihi: 4.02.2011)

RAGAB, A., ve OMRAN, M. (2006), “Accounting Information, Value

Relevance, And Investors’ Behavior In The Egyptian Equity Market”, Review of Accounting and Finance, 5(3), 279-297.

SHROFF, P. (1995), “Determinants of the Returns-Earnings Correlation”,

Contemporary Accounting Research, 12(1), 41-55.

STRONG N, (1993,) “The Relation between Returns and Earnings: Evidence for the UK, Accouniing and Business Research, 24 (93), 69-77

SAMLOGLU, F. (2005), “Hisse Getirileri ve Fiyatlarıyla, Kazançlar ve Nakit

Akımları Arasındaki İlişki: Deri ve Gıda Şirketlerinde Ampirik Bir İnceleme", MUFAD Dergisi, Sayı:26, 120-126.

ÜNLÜ U., A., BAYRAKDAROGLU, ve ., EGE, “Hisse Senedi Endeks Getirileri ve Temettü Verimi: mkb 100 Ve S&P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 / 1 (2009). 143-158

VAFEAS, N., L. TRGEORGS, ve X. GEORGOU (1998), “The Usefulness

of Earnings in Explaining Stock Returns in an Emerging Market: The Case of Cyprus”, European Accounting Review, 7(1), 105-126.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com