TÜRKİYE-YUNANİSTAN-AMERİKA BORSALARINDA YATIRIM FONLARININ OLUŞMASINDA YATIRIMCI KARARLARININ ETKİLENDİĞİ ALANLAR

Erhan BİRGİLİ, Gülfen TUNA
1.091 365

Öz


Bu çalışmada Türkiye’deki yatırımcıların bireysel olarak, mali piyasalardaki finansal yatırım kararları incelenmiştir. Araştırmada Aralık 2005-Ocak 2010 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. İncele-nen yatırım araçları, Türkiye, Yunanistan ve Amerika’ya ait hisse senedi piyasası, Türkiye-Yunanistan ortak endeksi GT-30, altın, bir aylık Türk Lirası, Dolar ve Euro mevduatlarıdır. Araştırma sonucuna göre incelenen dönem için en fazla tercih edilen yatırım aracı, bir aylık Türk Lirası mevduatı olmuştur.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BEKAERT, G., Campbell R. Harvey ve Angela Ng, (2005), “Market Integration And Contagion”, The Journal of Business, Vol. 78, No: 1, ss. 39-69.

EVANS, J. L. ve ARCHER, S. H.(1968), “Diversification and Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis”, The Journal of Finance, Vol 23, No 5, 761–767.

FISHER, L. ve LORİE, J. H.(1970), “Some Studies of Variability of Returns on Investments in Common Stocks” , The Journal of Business, Vol.43, No.2, 99-134.

FİELİTZ, B. D.(1974), “Indırect Versus Direct Diversification”, Financial Management, Vol. 3 No.4, 54–62.

GOETZMAN, W., Lİ, L., ve K. G. ROUWENHORST(2001), “Long-Term Global Market Correlations” Working Paper, National Breau of Economic Research, Cambridge.

GOETZMANN, William, L. Lİ ve K.G. ROUWENHORST(2005), Forthcoming, Long-Term Global Market Correlations, The, Journal of Business, 78(1).

GÖKÇE, A. G. ve CURA, T.(2003), “İMKB Hisse Senedi Piyasalarında İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Araştırılması ”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yönetim, Yıl:14, Sayı:44, 63-81.

greece.capitallink.com, 18.03.2010.

HANNA, M., KİYMAZ H., ve G. PERDUE(2001), “Portfolio Diversification in a Highly ınflationary Emerging Market”, Financial Services Review, 10, 303-314.

KLEMKOSKY, R. C. ve MARTIN, J. D.(1975), “The Adjustment of Beta Forecast”, The Journal of Finance, Vol. 30, No. 4, 1123-1128.

LATANE, H. A.ve YOUNG, W.(1969), “Test of Portfolio Building Rules”, The Journal of Finance, Vol 24, No.4, 595–612.

LEVY, H. ve SARNAT, M. C.(1970), “International Diversification of Investment Portfolios”, American Economic Review, Vol 60, 668-675.

MARKOWİTZ, H.(1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol:7, No:1, 77-91.

STATMAN, M.(1987), “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 22, No 3, 353–363.

TULUCA, S. A., ZWİCK, B. ve M. J. SEİLER(2003), “International Versus U.S. Sector Diversification Strategies in The Wake of Asian Crisis”. American Business Review, Vol:21, 67–74.

ULUCAN, A.(2002), “Markowitz Kuadratik Programlama İle Portföy Seçim Modelinin Sermaye Piyasasında Endeks İle Aynı Risk- Getiri Yapısına Sahip Portföyün Elde Edilmesinde Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, 141–153.

www.hazine.gov.tr , 18.03.2010.

www.tcmb.gov.tr , 18.03.2010.

www.world-exchanges.org , 18.03.2010.

www.yahoo.com , 18.03.2010.