FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE REKABETÇİ DENGENİN OLUŞTURULMASINA MATEMATİKSEL BİR YAKLAŞIM: ÜCRET TAVANI MODELİ

Cem DOĞRU
1.615 533

Öz


Bir futbol liginin kalitesi mevcut ligdeki rekabetçi dengenin var olup olmamasına bağlıdır. Rekabetçi
denge, maç sonuçlarının önceden kolaylıkla tahmin edilememesine, başka bir deyişe belirsizlik ilkesinin
varlığı ile mümkün olmaktadır. Son yıllarda, özellikle Avrupa’nın önemli liglerinde, rekabetçi dengenin
mali güce sahip zengin kulüplerin lehine bozulduğu gözlenmektedir. Bu nedenle profesyonel spor dallarında
transfer harcamalarına sınır koymaksızın, yüksek bütçeye sahip kulüplerin liglere egemen olma tehlikesi
vardır. Teorik olarak ücret tavanı, oyunculara ödenen ücretleri azaltabilir, yetenekli futbolcuların
zengin kulüplerde toplanmasının önüne geçebilir ve liglerdeki rekabetçi dengeyi iyileştirebilir. Bu çalışmada,
ücret tavanı modeli hem teorik hem de matematiksel olarak ele alınırken, diğer yandan modelin
rekabetçi denge üzerine olan muhtemel etkileri incelenmiştir. Ayrıca modelin olumlu ve olumsuz yönleri
de tartışılmıştır

Tam metin:

PDF


Referanslar


AKŞAR, Tuğrul, MERİH, Kutlu (2006), Futbol Ekonomisi, Literatür, İstanbul

AKŞAR, Tuğrul (2005), Endüstriyel Futbol, Literatür, İstanbul

ANDREFF, Wladimir (2007), “French Football A Financial Crisis Rooted in

Weak Governance”, Journal of Sport Economics, Vol. 8 No. 6, December 2007

–661

DELOITTE (2005), Football Money League-The Climbers and The Sliders,

http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D70402%2526cid%253D73888,

html, (erişim tarihi:11.05.2007)

DELOITTE (2007), Football Money League-The Reign in Spain,

http://www.deloitte.com/dtt/article/0,1002,sid%253D70402%2526cid%253D73888,

html, (erişim tarihi:11.05.2007)

DELOITTE (2007), Avrupa Birliği Sürecinde Türk Futbolu,

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/turkeytr_

cb_ABsurecindeTurkFutbolu_210307.pdf, (erişim tarihi: 05.01.2007)

DIETL, Helmut, FRANCK, Egon, NÜESCH, Stephan (2006), “Are

Voluntary Salary Cap Agreements Self-Enforcing”, European Sport Management,

Vol. 6 No. 1, March 2006, 23-34

DOUGAN, William R. ve SNYDER, James M. (2004), “Optimal Market

Restrictions in Professional Sports”, http://econ-www.mit.edu/files/1214, erişim tarihi:

03.2009

FORT, Rodney, QUIRK, James (1995), “Cross-Subsidization, Incentives,

and Outcomes In Professional Team Sports Leagues”, Journal of Economic

Literature, XXXIII, 1265-1299

KARA, Murat, “Futbol Maaş Kısıntısını Tartışıyor”,

http://www.ntvmsnbc.com/news/120155.asp

KESENNE, Stefan (2000), “The Impact of Salary Caps in Professional Team

Sports”, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 47, No.4, September 2000, 422-

KESENNE, Stefan (2003), “The Salary Cap Proposal of the G-14 in

European Football”, University of Antwerp, Faculty of Applied Economics,

http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=*TEWHI&n=14362&ct=009828&e=21477,

erişim tarihi: 21.04.2007

LARSEN, Andrew, FENN Aju J., SPENNER, Erin Leanne (2006), “The

Impact of Free Agency and the Salary Cap on Competitive Balance in the National

Football League”, Journal of Sport Economics, Vol. 7 No. 4, November 2006 374–

LEWIS, Herbert F., SEXTON, Thomas R., LOCK, Kathleen A. (2006),

“Player Salaries, Organizational Efficiency, and Competitiveness in Major League

Baseball”, Journal of Sport Economics, Vol. 8 No. 3, June 2007 266–294

MELEKE, Uğur (2006), “Bu Yazıyı Ciddiye Almayın”,

www.milliyet.com.tr/2006/05/02/spor/spo11.html, erişim tarihi: 11.04.2007

ROTTENBERG, Simon (1956), “The baseball players’ labor market.”

Journal of Political Economy, 64, 242-258

SLOANE, Peter J (1971), “The Economics of Professional Football: The

Football Club as a Utility Maximiser”, Scottish Journal of Political Economy, vol

(2), 121-146

STAUDOHAR, Paul D. (1998), “Salary Caps in Professional Team Sports”,

Compensation and Working Condition 1-11

TAHA, Mustafa (2006), "Futbol İçin Alternatif Bir Çözüm:Ücret Tavanı”

http://www.verkac.org/?p=670, erişim tarihi: 04.05.2007

TAYLOR, Matthew (2001), “Beyond the Maximum Wage: The Earnings of

Football Professionals in England, 1900-39”, Soccer & Society Autum 2001

Volume 2 Issue 2 101-118

http://en.wikipedia.org/wiki/Salary_cap#A-League

http://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/manchester_city/s/1

/135246_city_debt_rises_to_622m.html

http://soccernet.espn.go.com/news/story?id=629338&&cc=5739

http://www.football-industry.com/tag/salary-cap/

http://www.ntvmsnbc.com/news/120155.asp

http://www.ntvmsnbc.com/news/214881.asp

http://www.uefa.com/uefa/keytopics/kind=64/newsid=370417.html