ORMAN ENDÜSTRİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ

İlker AKYÜZ
1.342 475

Öz


Zaman her meslekten bireyler üzerinde baskı yapan evrensel bir kaynaktır. Profesyonel çalışma yapan
herkes zamanını akıllıca planlamak ve kullanmak zorundadır. Zaman tasarruf edilemeyen, ödünç alınamayan,
satın alınamayan, çoğaltılamayan, sadece kullanılan ve kaybedilen aktifimiz veya varlığımızdır.
Bu çalışmada imalat sanayi grubu içerisinde yer alan orman endüstri sanayi işletmelerinde, farklı işletme
grupları ve çalışma bölümlerinde zaman yönetiminin ne kadar uygulandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Genel olarak yapılan çalışma sonucunda işletmelerde görev alan çalışanların zaman planlaması içerisinde
oldukları söylenebilir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BALTAŞ, A., (1999), Üstün Başarı, İstanbul, Remzi Kitabevi.

CAN, H., (1994), Organizasyon ve Yönetim, Ankara, Siayasal Kitabevi.

CAN, H., TUNCER, D., AYHAN, D,Y., (2004), Genel İşletmecilik Bilgileri,

Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.

DİNÇER, Ö., FİDAN, Y., (1996), İşletme Yönetimi, Bursa, Livane Matbaası.

EREN, E., (2003),Yönetim ve Organizasyon, 6.Baskı, İstanbul, Yayın No:

, Beta Basım A.Ş.

İMREK, M, K.,(2003), Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri, 1. Baskı, İstanbul,

Yayın No: 1365, Beta Basım A.Ş.

SABUNCUOĞLU, Z., (2002), Zaman Yönetimi, Bursa, Livane Matbaası.

YAZICI, K., (2004), İşletme Bilimine Giriş, 3. Baskı, Trabzon, Akademi

Kitabevi.

Zaman Yönetimi Testi, http:// www.alopsikolog.net/zamanyönetimitesti.pdf,

(10.08.2007).

YILMAZ, A., ASLAN, S., (2002) Örgütsel Zaman Yönetimi, C.Ü İktisadi ve

İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, http://www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/

pdf, (10.08.2007).

GÖKPINAR, H., 2006), Zaman Yönetimi, http://www.projeyönetimi.com/

downloads/mak19.pdf, (14.08.2007).
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com