BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

Nihal KARGI
1.404 472

Öz


Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma alanındaki yaklaşımlar önemli
bir değişim yaşamıştır. Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarını hedef alan klasik bölgesel kalkınma
yaklaşımları (merkeziyetçi) yerini “yeni yaklaşımlar”a bırakmıştır. 1980’lerden başlayıp süregelen
bu yeni yaklaşımlar bölgelerin içsel potansiyellerini artırmayı hedeflemektedirler. Küreselleşme kapsamında
bölgelerin entegrasyonu ve uluslar arasılaşmasıyla birlikte bölge dışı ilişkilere de daha fazla önem
verilmeye başlanmıştır. Yeni yaklaşımların öneminin artmasının diğer bir nedeni de çoğu ülkede uygulanan
yerelleştirme politikalarıyla ilgilidir.
Türkiye’de bugüne kadar uygulanan bölgesel politikalar bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesinde
başarılı olamamıştır. Yeni yaklaşımlar paralelinde Türkiye’nin yeni bölge tanımları yapması
ve yerelleştirme politikaları uygulaması gerekmektedir. En önemlisi ise AB’ye üyelik sürecinde olan
Türkiye, bölgesel politikalarını AB normlarına uyumlu hale getirmek zorundadır. AB’ye üyelik, aynı zamanda
yapısal ve uyum fonlarından yararlanabilme imkanı vereceğinden Türkiye’nin bölgesel dengesizlikleri
giderme konusunda ihtiyaç duyduğu finansal desteği de sağlayacaktır.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Avrupa Komisyonu, (2004), Pre-Accession Assistance, http://europa.eu.int/

comm/ enlargement/ pas/paa.htm.

Avrupa Komisyonu İngiltere Temsilciliği, (2004), http://www.cec.org.uk/info

/ pubs/bbriefs/bb23a.htm

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (1999), Gündem 2000: 1999 yılı

Aday Ülkeler İlerleme Raporları, s.84.

CASTELLS, M. ve HALL, P.(1994), “Technopoles of the World”, London:

Routledge.

DAĞ, R., (2000), “Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin Gelişmesi Örneğinde

Bölgesel Kalkınma Makro Politikaları”, www.tesev.org.tr/projeler

DAVEY, K. (1986), “A Future for Local Government”, Institute of Local

Government Studies, University of Birmingham.

DPT, (2000), “Bölgesel Politikalara İlişkin AB Faaliyetleri”, Ankara.

DPT (2003), “Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi”,

http://ekutup.dpt.gov.tr/ ab/kob/2003.pdf

EEB, (2003), “Structural and Cohesion Funds in the New Member States”,

The European Environmental Bureau http://www.eeb.org/activities/enlargement/

EEB-handbook-funding.pdf

ERAYDIN, A. (1999), “The Roles of Central Government Policies and the

new forms of Local Governance in the Emergence of Industrial Districts”. IGU

Commission on Industrial Space, Haifa and Beersheva, 19-26 Haziran.

GAP (1999), “Terms of Reference for a revision of the GAP Master Plan”.

Ankara: GAP İdaresi.

GARCIA-MILA, T., (1997), “Asymmetrical Decentralization: Spain. Mediterranean

Development Forum on -Fiscal Decentralization”, Marrakesh, Mayıs 12-

Habitat II (1996), “Turkey: National Report and Plan of Action”, İstanbul,

Uluslararası Yerel İdareler Birliği.

HANSEN, N. (1990), “Innovative Regional Milieu, Small Firms and

Regional Development:Evidence from Mediterranean France”. Annals of Regional

Science 24: 107-123.

HUMMELBRUNNER, R. ve.LUKESCH, R (2002), “Systemic Instrument

for Regional Development”, http://www.wiram.de/toolkit/Downloads/ Systemic

Instruments .doc

İHD (1996), “Habitat II, İstanbul Deklarasyonu 3-14 Haziran 1996”, İnsan

Hakları Derneği İstanbul Şubesi, http://www.ihdist.org/s/s33.asp

ILLERIS, S., (1993), “An Inductive Theory of Regional Development”

Papers in Regional Science, 72, (2).

ÖZCAN,G.B.,(1999), “Local Economic Development, Decentralisation and

Consensus Building in Turkey. Final Report of the McNamara Fellowship

Programme”, Presented to the European Institute, London School of Economics and

Political Science.

RODINELLI, D.A., (2000), “Technology Development and Global

Competitiveness: Regional Support Systems for Transnational Enterprises”, Global

Focus, 12 (3), S.41-55.

SHAH,A., (1988), Balance, Accountability and Responsiveness: Lessons

about Decentralisation. Washington DC: The World Bank.

SMITH, G., (1994), “Relationships between Democracy and Decentralisation”.

Paper presented at the International Conference on “Democracy and Decentralisation”,

Organized by the Friedrich Ebert Foundation and the Turkish Foundation

for Social, Economic and Political Research, İstanbul 11-12 Şubat.

SPAHN, P. B., (1998), “Issues of Governance in a broad context”. Paper delivered

at the Second Mediterranean Development Forum. Marrakesh, Eylül 4-5.

STOHR,W., (1981), “Development from below: The Bottom Up and

Periphery-Inward Development Paradigm” in Stohr and Taylor, eds, Development

from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing

Countries, London: Wiley.

STOKER,G., (1998), “Governance as Theory: Five Propositions”

International Social Science Journal "governance" special issue, No.155 (Mart).

SWELL, D., (1997), “Assignment of Functions in Multicentered Systems of

Government: The Middle East and North Africa Countries”. Paper presented at the

Mediterranean Development Forum on “Fiscal Decentralization”, Marrakesh, Mayıs

-14.

TOBB (2000), “AB Bölgesel Politika ve Yapısal Fonlar. Türkiye Açısından

Değerlendirme”, www.tobb.org.tr

WU,C.T. ve D.F.Ip (1981), “China:Rural Development-Alternative

Combinations of Top-Down an Bottom-up Strategies” pp. 155-82 in Development

From Above or Below?, W.B.Stohr ve F.Taylor eds., London: Wiley.

www.bized.ac.uk, (2004), EU Regional Policy.