SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER

Sıtkı Selim DOLANAY
1.786 1.283

Öz


Önemli Ekonomistlerden Schumpeter sosyo ekonomik sürecin genel resmini ortaya koymuştur. Teknolojik
ve örgütsel yenilikler, girişimcilik faaliyetleri ve kredi mekanizmasını, statik ya da devresel akım ekonomisinin
üretken kaynaklarını dinamik yeniliklere sevk eden güçler olarak ele alır. Schumpeter'in analizinde
yenilikler temel role sahiptir. Endüstriyel sürece uygulandığında buluş yenilik haline gelmektedir..
Girişimci yeni kombinasyonları gerçekleştiren ve yenilikleri getiren kişidir. Girişimci her zaman; yeni
ürünlerin, yeni üretim süreçlerinin oluşturulmasında, yeni iş örgütlenme biçimlerinin ya da yeni piyasalara
girilmesinde öncüdür. Schumpeter yenilikler olmasaydı ekonomik hayatın statik dengesini sürdüreceğini
ve devresel akımın her yıl aynı kanaldan kendini tekrarlayan bir süreç olarak devam edeceği düşüncesindedir.
Schumpeter'e göre yenilikler sürekli olarak degil de kümeler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bazı
girişimcilerin faaliyetleri onları izleyen diğerleri için de uygun bir ortam oluşturmaktadır.. Yenilikleri
izleyemeyen diğer bazıları ise piyasadan silinmektedirler. Schumpeter'in bu yaklaşımı “yaratıcı yıkım”
olarak adlandırılmaktadır. Yenilik süreci yıldan yıla sürdükçe bazıları piyasada kalırken diğer bazıları
piyasadan silinmektedir. Bu süreç devrevi hareketler oluşturmakta ve ekonomik gelişmeyi beraberinde
getirmektedir.

Tam metin:

PDF


Referanslar


BLAUG, M., (1963), “Survey of Theory of Process Innovations”,

Economica, New Series, Volume 30, Issue 117,

BROUWER, Maria, (1991), Schumpeterian Puzzles, The University of

Michigan Press,

CLEMENCE, Richard V. ve Francis S. DOODY, (1950),The Schumpeterian

System, Addison – Wessley Press Inc, United States of America,

DEMİR, Ömer, (1995), “Joseph A. Schumpeter : Hayatı, Eserler ve Katkıları”,

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 50,

GARVY, George, (1943), “Kondratieff Theory of Long Cycles”, The Review

of Economic Statistics, Volume 25, Issue 4,

HANSEN, Alvin H., (1951), “Schumpeter’s Contribution to Business Cycle

Theory”, The Review of Economics and Statistics, Volume 33, Number 2,

HANSEN, Alvin H., Francis M. BODY, John K. LANGUM, (1936), “Recent

Trends in Business Cycle Literature”, The Review of Economic Statistics, Volume

, Number 2,

SOLO, Carolyn Shaw, (1951), “Innovation in the Capitalist Process : A

Critique of the Schumpeterian Theory”, Quarterly Journal of Economics, Volume

, Number 3,

SCHUMPETER, Joseph A., (1961),The Theory of Economic Development,

Harvard University Press, Seventh Printing, Cambridge, Massachusetts,

SCHUMPETER, Joseph A., (1939), Business Cycles, McGraw Hill Book

Company Inc., United States of America,

SWEDBERG, Richard, (1991), Joseph A. Schumpeter His Life and Work,

Polity Press, UK,

SWEEZY, Paul M., (1943), “Professor Schumpeter’s Theory of Innovation”,

The Review of Economic Statistics, Volume 25, Number 1.