S-CURVE DYNAMICS OF TRADE BETWEEN TURKEY AND HER TRADING PARTNERS

Reşat Can AKKAY
1.832 815

Öz


The S-curve is used to describe the dynamic relation between terms of trade and trade balance. As a result of previous works the S-curve relation was obtained for some developed and developing countries within the framework of their trade with the rest of the world. On the other hand for some countries this relationship is weak or there is no relationship. The possibility of “aggregation bias” problem of the previous works leads researchers to a make the same analysis at bilateral and industry level. In our work this relationship is investigated for Turkey at aggregate level with the rest of the world, with the developing and developed countries and at the bilateral level with the 20 important trade partners for the 2003Q1-2012Q4 period. The results of our analysis for Turkey show that there is a weak S-curve relation with the rest of the world and with the developing countries. On the other hand the relation is strong with the developed countries. At the bilateral level there is a strong S-curve relation in 14 out of 20 cases.       

Keywords: Terms of trade, trade balance, S-curve, J-curve 

JEL Classification: F31

 TÜRKİYE VE TİCARET ORTAKLARI ARASINDAKİ TİCARETİN S EĞRİSİ DİNAMİĞİ

S-eğrisi ilişkisi, dış ticaret haddi ve dış ticaret dengesi arasındaki dinamik süreci ifade etmekte kullanılmaktadır. Bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tüm dünya ile ticareti çerçevesinde yapılan analizler sonucunda bu ilişkinin varlığına rastlanırken; bazı ülkeler açısından bu ilişkinin zayıf, bazı ülkeler içinse hiç olmadığı görülmektedir. Bu çalışmalarda toplulaştırma yanlılığı probleminin olma olasılığı, ülkelerin ticaret ortaklarıyla tek tek karşılıklı olarak ve endüstri kolları düzeyinde değerlendirdiği analizlerin yapılmasına neden olmuştur. Çalışmada Türkiye açısından S-eğrisi ilişkisi 2003(1)-2012(4) dönemi için tüm dünya, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’nin dış ticaretindeki en önemli 20 ülke ile karşılıklı olarak ele alınmıştır. Analiz sonucunda Türkiye açısından S-eğrisi ilişkisinin tüm dünya ve grup olarak gelişmekte olan ülkeler ile zayıf; grup olarak gelişmekte olan ülkeler ile kuvvetli olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin dış ticaretinde önemli olan 20 ülke ile ikili düzeyde yapılan analizin sonucunda ise S-eğrisi ilişkisinin 14 ülke için kuvvetli olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ticaret hadleri, ticaret dengesi, S-eğrisi, J-eğrisi

JEL Sınıflandırması: F31


Anahtar kelimeler


Ticaret hadleri, ticaret dengesi, S-eğrisi, J-eğrisi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.52534

Referanslar


BACKUS, D.K., KAHOE, P.J. and KYDLAND, F.E. (1994), “Dynamics of the trade balance and the terms of trade: the J-curve?”, American Economic Review 84, 84-103

BAHMANI-OSKOOEE, M. (1985), “Devaluation and the J-curve: some evi-dence from LDCs”, The Review of Economics and Statistics, 67 (3), 500-504

BAHMANI-OSKOOEE, M. and RATHA, A. (2004), “The J-curve: a litera-ture review”, Applied Economics, 36 (13), 1377-1398

BAHMANI-OSKOOEE M. and RATHA, A. (2007a), “The S-curve dynamics of US bilateral trade”, Review of International Economics, 15 (2), 430-439

BAHMANI-OSKOOEE M. and RATHA, A. (2007b), “Bilateral S-curve be-tween Japan and her trading partners”, Japan and the World Economy, 19 (4), 483-489

BAHMANI-OSKOOEE M. and RATHA, A. (2008), “S-curve at the industry level: Evidence form US-UK commodity trade”, Empirical Economics, 35 (1), 141-152

BAHMANI-OSKOOEE M., GELAN and RATHA, A. (2008), “S-curve dy-namics of trade in Africa”, African Development Review, 20 (2), 335-342

BAHMANI-OSKOOEE M., KUTAN, A. and RATHA, A., (2008c), “The S-curve in emerging markets”, Comparative Economic Studies, 50 (2), 341-351

BAHMANI-OSKOOEE M. and RATHA, A. (2009), “S-curve dynamics of trade level: Evidence form US-Canada Commodity Trade”, Economic Issues, 14 (1), 1-16

BAHMANI-OSKOOEE M. and RATHA, A. (2010), “S-curve dynamics of trade between U.S. and China”, China Economic Review, 21 (2), 121-223

BAHMANI-OSKOOEE M. and XU, J. (2010), “The S-Curve Dynamics of US-Hong Kong Commodity Trade”, Global Economic Review, 39 (2), 117-128

BAHMANI-OSKOOEE M., GELAN and RATHA, A. (2011a), “S-curve dy-namics of trade between Sweden and her trading partners”, Economic Systems, 35 (3), 355-362

BAHMANI-OSKOOEE M., GELAN and RATHA, A. (2011b), “S-curve at the Industry Level: Evidence from US-Australia Trade”, Economic Papers, 30(4), 497-521

BAHMANI-OSKOOEE M., GELAN and RATHA, A. (2012), “China-Germany commodity trade and the S-curve”, Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies, 5(1), 20-28

BAHMANI-OSKOOEE M. and XU, J. (2013), “The S-Curve Dynamics of US-Mexico Commodity Trade”, Journal of Applied Economics, 16(1), 33-48

BAHMANI-OSKOOEE, M. and JAMILOV, R. (2013), “Export diversifica-tion and the S-curve effect in a resource-rich state: evidence from Azerbaijan”, Eco-nomic Change and Restructuring, 47 (2), 1-20.

FERREIRA-LOPEZ A. and SEQUEIRA Z.N. (2014), “The Dynamic of the Trade Balance and Terms of Trade in Central and Eastern European countries”, Acta Oeconomica, 64 (1), 51-71.

SENHADJI, A.S. (1998), “Dynamics of the trade balance and the terms of trade in LDCs: the S-curve”, Journal of International Economics, 46 (1), 105-131
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com