2008 RUSYA-GÜRCİSTAN SAVAŞI VE ULUSLARARASI TOPLUM

Süleyman Erkan
2.508 924

Öz


2008 yılında, Rusya ile Gürcistan arasında çıkan savaş bütün dünyada büyük bir kaygı yarattı. Uluslararası Toplum Rusya’nın Gürcistan’a askeri bir müdahale seçeneğine ihtimal vermediğinden kriz karşısında izlenecek politikalar konusunda hazırlıksız yakalandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya’nın veto kartı nedeniyle, birçok olayda olduğu gibi bu çatışmada da bir önleyici karar alamadı. Savaş karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, bir takım ortaklık ilişkilerine sahip olmalarına rağmen, Gürcistan’ı askeri bakımdan Rusya’ya karşı koruyacak yasal bir mekanizmaya sahip değildiler. Avrupa Birliği savaş sırasında en önemli aktör olarak ortaya çıkmışsa da, özellikle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi önde gelen Birlik Üyelerinin Rusya ile önemli ekonomik ilişkilere sahip olmaları bu ülkeye karşı sert önlemler alınmasını engelledi. Uluslararası toplumun zayıf reaksiyonu Rusya’yı daha da cesaretlendirdi ve Gürcistan’dan sonra NATO’ya üye olmaya çalışan Ukrayna’da da karışıklıkları teşvik eden ve yönlendiren aktör haline getirdi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.48565

Referanslar


ANTONENKO, OKSANA ( 2009 ), “ Towards a Comprehensive Regional Security Framework in the Black Sea Region after the Russia-Georgia War “, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 9, No. 3, 259-269.

AKTÜRK, ŞENER ( 2012 ), “ NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO’nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti “, Uluslararası İlişkiler, Cilt. 9, Sayı, 34 , 73-97.

ALEXANDROVA-ARBATOVA, NADIA ( 2009 ), “ The Impact of the Caucasus Crisis on Regional and European Security “, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 9, No. 3, 287-300.

BEZHANİSHVİLİ, ZURAB ( 2009 ) “ Between Conflict and Partnership, Contemporary Developments in Russian-Georgian Relations “, Russian Politics and Law, Vol. 47, No. 3, 19-35.

BOONSTRA, JOS ( 2008 ), Georgia and Russia: A short War with a long Aftermath, Senior Researcher Democratisation Programme, FRIDE,

BOWKER, MIKE ( 2011 ), “ The Georgian War and the Western Response “, Central Asian Survey, Vol. 30, No. 2, 197-211.

BRAUN, AUREL ( 2009 ) “ NATO and Russia: Post-Georgia Threat Perceptions “, Russia/NIS Center, IFRI.

CHICKY, JON E, ( 2009 ) The Russian Georgian War: Political and Military Implications for U.S. Policy, Johns Hopkins University, Central Asia-Caucasus Institute Silk Raoad Studies Program.

DONOVAN, GEORGE T. ( 2009 ), Russian Operational Art in the Russo-Georgian War of 2008, USAWC STRATEGY RESEARCH PROJECT.

EBEL, ROBERT E. ( 2014 ) , The Russian and Georgian Conflict: Lessons Learned, Center for Strategic and International Studies, http://www.bezbednost.org. Erişim Tarihi, 14.07.2014.

FOUCHER, MICHEL / GIULIANI, JEAN-DOMINIQUE ( 2008 ), “ The European Union And Russo-Georgian War” , European Issues Report, The Robert Schuman Foundation, 1.

HAAS, MARCEL de ( 2010 ), Russia’s Foreign Security Policy in the 21th Centruy: Putin-Medvedev And Beyond.

HAFKIN, GREGORY ( 2010 ), “ The Russo-Georgian War of 2008: Developing The Law of Unauthorized Humanitarian Intervention After Kosovo “, Boston University International Law Journal, Vol. 28, 219-239.

KIRDAR, SEDA ( 2008 ), “ Conflict Resolution in Georgia: An Analysis Applying The Intractable Conflict Theory and the Govermental Politics Model “, Perceptions, Kış, 51-71.

KING, CHARLES ( 2008 ), “ The Five-Day War Managing Moscow After the Georgia Crisis “, Foreign Affairs, Vol. 87, No. 6, November/December, 1-11. ,

KIROVA, ISKRA ( 2012 ), Public Diplomacy And Conflict Resolution: Russia, Georgia And The EU İn Abkhazia And South Ossetia, Figueroa Press, Los Angelos.

KRASTEV, IVAN ( 2008 ), “ Russia and the Georgia War: the great power trap “, Open Democracy , http://www.opendemocracy.net.

KRELL, GERT ( 1991 ), “ West German Ostpolitik and German Question “, Journal of Peace Research, Vol. 28, No. 3 , 311-323

KSENIIA, CHERNYSH ( 2010 ), Russian Policy Discourse During and After the Georgian War: Representations of NATO, Master Thesis, Lonköpings Universitet.

MİLLİYET.

MIKHELIDZE, NONA ( 2009 ), “ After the 2008 Russia-Georgia War: Implications for the Wider Caucasus and Prospects for Western Involvement in Conflict Resolution “, Instituto Affari Internazionali Documanti IAI 0901,1-25.

MUZALEVSKY, ROMAN ( 2009 ), “ The Russian-Georgian War: Implications fort he UN and Collective Security “, OAKA, Cilt. 4, Sayı, 7, 29-43.

NEW YORK TIMES.

NICHOL, JIM ( 2009 ), Russia-Georgia Conflict in August 2008: Context and Implications for U.S. Interests, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov. RL34618, March 3.

NUSSBERGER, ANGELIKA ( 2009 ), “ The War Betwwen Russia and Georgia: Consquences and Unresolved Questions “, Göttingen Journal of International Law, 1, 341-364.

PAPAVA, VILADIMER ( 2009 ), “ Georgia’s Economy: Post-revolutionary Development and Post-war Difficulties “, Central Asian Survey, Vol. 28, No.2, 199-213.

PARMENTIER, FLORENT ( 2010 ) , “ Normative Power, EU Preferences and Russia Lessons from the Russian-Georgian War “, European Political Economy Review, No. 9, 49-61.

SABAH.

THE REPORT OF EUROPEAN UNION COMMITTEE ( 2009 ), “ After Georgia The EU and Russia “, Follow-up Report, Published by House of Lords.

TRENIN, DIMITRI ( 2009 ), “ Russia’s Spheres of Interest, not Influence “, The Washington Quarterly , 32, 3-22.

TSYGANKOV, ANDREI P and TARVER-WAHLQUIST, MATWEV ( 2009 ) , “ Duelling Honors: Power, Identity and the Russia-Georgia Divide”, Foreign Policy Analysis, Vol. 5, No. 4, 307-326.

UBOIS, ASLEY ( 2010 ), Georgia Conflict Report South Ossetia, Professor McBride Politics of War and Peace.

WHITMAN, RICHARD G. And WOLFF, STEFAN ( 2010 ), “ The EU as a Conflict Manager? The Case of Georgia and Its Implications “, International Affairs, 86, 1-21.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com