AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine KARAKUŞ, Fatma LORCU, Tülay DEMİRALAY
2.539 662

Öz


Ambalajlı su sektörünün giderek büyümesi, su tüketimi tercihlerini etkilemekte ve tüketicilere sunulan ürün yelpazesinin genişlemesine olanak tanımaktadır. Özellikle ambalajlarda yapılan köklü değişiklikler (cam ambalajın yaygınlaşması, çocuklar için özel kapaklı ambalajların üretilmesi vb.) ve suyun yapısıyla ilgili (pH derecesi, sertlik derecesi gibi) farklılıklar, tüketicilerin satın alma kararlarını etkilemektedir. Bu çalışmada, Edirne merkez ilçede yaşayan bireylerin, ambalajlı su tüketim tercihlerini etkileyen faktörler ve bireylerin demografik özelliklerine göre ambalajlı su tüketim durumları incelenerek değerlendirilmiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.47348

Referanslar


Ambalajlı İçme Suyu Sektörü. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı.,http://www.kudaka.org.tr/ContentDownload/Ambalajl%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7me%20Suyu%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Mevcut%20Durum%20Raporu.pdf ((Erişim 06.01.2013).

Ayabakan, S., Çelik, A., Erdoğan, E., Karakan, C., Koçak, S., Konur, D. ve Yaman, H. (2007). Damacana Su Pazar Analizi ve Dağıtım Ağı Tasarımı. Endüstri Mühendisliği Dergisi, 18(3), 2-12.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 11. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Chen, H., Zhang, Y., Ma, L., Liu, F., Zheng, W., Shen, Q., Zhang, H., Wei, X., Tian, D., He, G. ve Qu, W. (2012). Change of Water Consumption and Its Potential Influential Factors in Shanghai: A Cross-Sectional Study. Biomed Central Public Health, 12, 450.

Chenoweth, J., Barnett, J., Capelos, T., Schaw, C. F., ve Kelay, T. (2010). Comparison of Consumer Attitudes Between Cyprus and Latvia: An Evaluation of Effect of Setting on Consumer Preferences in the Water Industry. Water Resour Manage, 24, 4339-4358.

Çiçek, E. (2009). Kar mı İnsan Hakkı mı ‘Bir İnsan Hakkı Olarak Su Hakkının Dava Edilebilirliği. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 80, 182-228.

Dane, K. (2009). Su Hizmetlerinde Dönüşüm. Devrimci Marksizm Teorik/Politik Dergi, 7-40.

Doria, M. F. (2006). Bottled Water Versus Tap Water: Understanding Consumers’ Preferences. Journal of Water and Health, 04(2), 271-276.

Durga, M. (2010). Consumers’ Buying Behavior of Bottled Water in Suriname. Department of Health New York State.

Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., ve Çinko, M. (2011). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 4. Baskı, İstanbul: Beta Basım.

Dursun, İ., Alnıaçık, Ü., ve Kabadayı, E. T. (2013). Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 293-304.

Foote, Marina L. (2011). Examining Reasons For Bottled Water Consumption: A Case Study in Pensacola, Florida. University of South Florida, Graduate School Theses And Dissertations.

Foret, M., ve Prochazka, P. (2006). Behaviour and Decision Making of Czech Consumers When Buying Beverages. Agricultural Ekonomics, 52(7), 341-346.

Gül, M., ve Akpınar, G. M. (2012). An Assessment of Factors Affecting Packaged Water Consumption Decisions of The Households. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10(2), 252-257.

Gürses, L. (2010). Kamusal Mal Olarak İçme Suyu Tedarikinde Alternatif Yöntemler. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hu, Z., Morton, L. W., ve Mahler, R. L. (2011). Bottled Water: United States Consumers and Their Perceptions of Water Quality. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, 565-578.

İşeri, Ş. (2014). Satış Dağıtım’ın Önemi. Retail Dergisi, 59, 72.

Ogbuji, C. N., Anyanwu, A. V., ve Onah, J. O. (2011). An Empirical Study of the Impact of Branding on Consumer Choice for Regulated Bottled Water in Southeast. Nigeria. International Journal of Business and Management, 6(6), 150-166.

Orhunbilge, N. (2010). Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2. 5. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Pehlivan, R. Şişe Sularının Kalitesi ve Tüketicinin Korunması. http://www.gidahareketi.org/su/sise_sularinin_kalitesi.pdf (Erişim 23.08.2014).

Sarı, S. (2004). İçme Suyu Sektör Profili. İstanbul Ticaret Odası Etüt ve Araştırma Şubesi,Erişim Tarihi: 11.11.2012, http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-44.pdf.

Schaw, C. F., Kelay, T., Vloerbergh, I., Chenoweth, J., Morrison, G., ve Lundehn, C. (2007). Measuring Customer Preferences for Drinking Water Services. Techneau, 07.

Seo, M. S. (2009). Impact of Water Quality Information on Consumer Demand. http://www2.binghamton.edu/economics/graduate/documents/prospectus-by-m-seo.pdf(Erişim 15.07.2014).

Sowdagur, D. (2006). Consumer Behaviour With Respect to Domestic Water in Mauritius Including a Model. University of South Africa, Doctor of Business Leadership.

Sproles, G. B., ve Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers’ decision making styles. The Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.

SUDER Ambalajlı Su Üreticileri Derneği.http://www.suder.org.tr/sektor.html (Erişim (05.08.2014).

Suyunuz Değişirse Yaşamınız Değişir.Erişim Tarihi: 11.11.2012,www.yupilife.com.tr.

Tamer, N. G. (2007). Türkiye’nin Gündemindeki Su Sorunları. Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 3(4), 67-82.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com