TÜRKİYE İLE ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ TİCARET AKIMLARININ PANEL ÇEKİM MODELİ İLE TAHMİNİ

Nalan Işık
1.915 598

Öz


Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasındaki dış ticaret akımlarını, 2004-2014 dönemi için panel çekim modelini kullanarak analiz etmektir. Çekim yasasının ekonomik uyarlamasına göre iki ülke arasındaki ticaret,gayrisafi yurtiçi hasıla, nüfus ile ölçülen ülkelerin büyüklükleri ile doğru, onların arasındaki coğrafi uzaklıkları ters orantılıdır. Analizde, ihracat akımları toplamı bağımlı değişkenidir. Gayrisafi yurtiçi hâsıla, nüfus ve uzaklık bağımsız değişkenler dir.  2007-2008 küresel ekonomik kriz etkisini incelemek için kukla değişken üretilmiştir.  Tahmin bulgularına göre ŞİÖ ile Türkiye arasındaki ticaret akımları, ŞİÖ üyelerinin gayrisafi yurtiçi hâsılası ile her iki tarafın nüfusundan olumlu, uzaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca, 2007-2008 küresel ekonomik krizi ŞİÖ ve Türkiye arasındaki dış ticaret akımlarını olumsuz etkilemiştir.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18092/ijeas.04182