Sayı: 13

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

İçindekiler PDF
 

EDİTÖRDEN

Editörden PDF
Editörden

MAKALELER

Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Oteller PDF
F.Özlem GÜZEL
Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Serap OVALI
Hava Kirliği Kontrolü: Türkiye’de Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemele-rin ve Örgütlenmelerin İncelenmesi PDF
Gülizar ÇAKIR SÜMER
Reklamlarda Yer Alan Tipik Marka Kullanıcılarının Reklam Etkinliğindeki Rolüne Yönelik Kalitatif Bir Araştırma PDF
Çiğdem BAŞFIRINCI
Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâları ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımları Arasındaki Etkileşimin Tespitine Yönelik Bir Araştırma PDF
İbrahim YALÇIN, Mustafa ŞEKER, Ali BAYRAM
Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VIKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama PDF
İlker Murat AR, Birdoğan BAKİ, Fatih ÖZDEMİR
Barter’ın Türk Finans Sektöründe Yeri Ve Uygulanabilirliği PDF
Ali İhsan ÖZEROĞLU
Kamu İçborcuna Tahammül Sınırı ve Kötü Denge: Borç Krizi İçin Ampirik Bir Model PDF
Ata ÖZKAYA
Hisse Senedi Değerlendirme Yöntemlerinin Yatırım Kararlarındaki Başarısının Değerlendirilmesi PDF
Ahmet KURTARAN
KOBİ Finansal Raporlama Standardının Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarına Getire-ceği Değişiklikler PDF
Hülya CENGİZ
Sosyal Pazarlama İle İlişkili Kavramlar Arasındaki Farklılıklar PDF
Serpil ÜNAL KESTANE
Tüketici Etnik Kökenciliği Eğilimi Ölçeği (CETSCALE): İstanbul İli Tüketicileri Üzerine Bir Pilot Araştırma PDF
Zuhal ÇİLİNGİR
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Şirketlerin Kapanış Fiyatları İle İşlem Miktarları Arasındaki İlişkinin Fonksiyonel Kanonik Korelasyon İle Analizi PDF
M.Suphi ÖZÇOMAK, Murat Gündüz


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com