Sayı 14

İçindekiler

MAKALELER

GİRİŞ SAYFALARI PDF
Editör UİİİD
KAYITDIŞI SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ ROLÜ TARTIŞMALARI ÜZERİNE: BİR LİTERATÜR TARAMASI1 PDF
Elşen Resuloğlu BAĞIRZADE
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EĞİTİM HEDEFLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE ÜYE ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Fatma LORCU
İŞLETMELERDE STRATEJİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER PDF
M.Akif ÖZER
ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ PDF
Emre SEZİCİ
KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Yasin BALABAN
AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Pelin ÇELİK
LİDER DESTEĞİ VE İŞ ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİNİN ARACI ROLÜ PDF
Emine KALE
THE EFFECTS OF THE ACCESSION COUNTRIES ON EUROPEANIZATION: EVIDENCE FROM TURKEY PDF
Gönül OĞUZ
BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE İŞ KAZALARININ NEDEN OLDUĞU İŞ-GÜNÜ KAYIPLARININ İŞVERENE MALİYETİNİN BELİRLENMESİ PDF
Fatih YILMAZ, Oktay TAN
ETKİNLİKLE DEMOKRATİKLİK ARASINDA BELEDİYELER PDF
Bedrettin KESGİN
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
Hüseyin DAĞLI, Aykut KARAKAYA, Esra BULUT
DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK İLE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ PDF
İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, Tuba BÜYÜKBEŞE, İnci Fatma DOĞAN, İlker KEFE
HAM PETROL FİYATI DEĞİŞİMLERİNİN PETROKİMYA SEKTÖRÜ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PDF
Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ, Emir OTLUOĞLU, Mehmet Hakan ŞENGÖZ
TÜRKİYE’YE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ PDF
Mina AKSAKAL, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN
AVRUPA BİRLİĞİ BELGELERİNDE ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARININ YERİ VE ÖNEMİ PDF
V. Atilla OĞUŞGİL
ÖRGÜT BİLİMİNDE BİRLİKTE EVRİM PDF
Sahra SAYĞAN, Zeki UÇAR
THE ADAPTABILITY OF MANAGEMENT MODELS ACROSS CULTURES PDF
Yusuf YÜKSEL, Tuncay DURNA
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK DUYARLILIKLARI İLE İLGİLİ VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Engin DİNÇ, Mehmet TUNÇER
TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE’NİN EKONOMİK BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1963-2011 PDF
Nurgün TOPALLI
LİDERLİK VE BEŞERİ SERMAYE FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIR-MALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARINDA ÖRNEK BİR UYGULAMA PDF
Cem KAHYA, İlyas Kays İMAMOĞLU, Atakan DURMAZ
ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMAYA İLİŞKİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT, Rıza DEMİR
ETİK YÖNETİM YOLSUZLUK VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Sadettin GÜLTEKİN
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS FOR SELECTED G-20 COUNTRIES PDF
Ömer Faruk ALTUNÇ, Celil AYDIN
ADLİ MUHASEBEDE HİLELERİN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI PDF
Serkan TERZİ, İlker KIYMETLİ ŞEN
AİLE İŞLETMELERİ KURUCULARININ VE AİLE DEĞERLERİNİN AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ PDF
Nihan BİRİNCİOĞLU, Taner ACUNER


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com