Sayı 12

İçindekiler

MAKALELER

MUĞLA İLİNE YÖNELİK DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE 2012 – 2013 YILLARI İÇİN TAHMİNLENMESİ PDF
Murat ÇUHADAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PDF
Abdullah SOYSAL, Cevat SÖYLEMEZ
DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME PDF
Celal KIZILDERE, Burhan KABADAYI, Ö. Selçuk EMSEN
DIFFICULTIES OF CREATING LEARNING ORGANIZATIONS
Gürcan AVCI
TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİNİ ETKİLEYEN BİR FAKTÖR OLARAK DİNDARLIK PDF
Dursun YENER
KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER PDF
Enver BOZDEMİR
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN ROLÜ PDF
Esengül İPLİK, Fatma Nur İPLİK, İ. Efe EFEOĞLU
AKTÜERYAL DEĞERLEMEDE NET PRİM VE ÖDENMİŞ TAZMİNAT YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
M. Kenan TERZİOĞLU
ELECTRE I VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Pelin ÇELİK, Talha USTASÜLEYMAN
WORKPLACE ANGER AS A PERSONAL AND BEHAVIOURAL RESPONSE TO PSYCHOSOCIAL AND SITUATIONAL CHARACTERISTICS OF WORK ENVIRONMENT: AN APPRAISAL OF SOCIAL COGNITIVE THEORY PDF
Seçil BAL TAŞTAN
FİNANSAL KRİZLERİN ÖNGÖRÜSÜNDE REGRESYON AĞAÇLARI MODELİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK BİR ANALİZ PDF
Muhammet Ali AVCI, Nasuh Oğuzhan ALTAY


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com