Sayı 11

İçindekiler

MAKALELER

THE HYPOTHESIS OF INNOVATION-BASED ECONOMIC GROWTH: A CAUSAL RELATIONSHIP PDF
Murat ÇETİN
FAST FOOD ÜRÜNLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN YAŞAM TARZLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA PDF
A.Buğra HAMŞIOĞLU
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ MOTİVASYON VE DUYGUSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ PDF
Mahmut AKBOLAT, Oğuz IŞIK, Ali YILMAZ
BODRUM DESTİNASYONUNDA ENGELLİ TURİZM PAZARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Burhanettin ZENGİN, Burak ERYILMAZ
FOREIGN DIRECT INVESMENT AND SOCIOECONOMIC CONDITIONS The Case of Turkey PDF
N.Zeynep ÖKTEN, Ünal ARSLAN
KAMU MALİYESİ PERSPEKTİFİNDEN ADAM SMITH PDF
Önder ÇALCALI
VERGİLEMENİN OPERASYONEL MALİYETLERİ: MERSİN VERGİ İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ PDF
Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Yüksel AKSU
AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİK-LERİ VE YÖNETİM FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Adnan KALKAN, Özlem Ç. BOZKURT, Ömer Faruk OKTAR, Merve TÜRK
BULLYING AT FOREST PRODUCTS INDUSTRY IN TURKEY PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDIK, Yasin BALABAN, İbrahim YILDIRIM, Ali TEMIZ
TURİZM PLANLAMASINDA DESTİNASYON ÇEKİCİLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ: BİR YÖNTEM YAKLAŞIMI PDF
Ali Bülent KUTVAN, S. Ayşe KUTVAN
TÜRKİYE’DEKİ İLK HALKA ARZLARIN İLK GETİRİLERİ İLE UZUN DÖNEM FİYAT PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ PDF
Ayten TURAN KURTARAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com