Sayı 10

İçindekiler

MAKALELER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN ÇALIŞANLAR TARAFINDAN BENİMSENMESİ: KARADENİZ EREĞLİ’DE KOBİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA PDF
Ramazan AKSOY, Aslı KARA
KRİZ DÖNEM MiLLi GELiR DEĞİŞMELERİNDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKS ETKİLEŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PDF
A. Niyazi ÖZKER
INTERNATIONAL MIGRATION MOVEMENTS IN THE WAVES OF GLOBALIZATION PDF
Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Betül YÜCE DURAL
İÇSEL PAZARLAMAYA YÖNELİK OLARAK ÇALIŞANLARIN PAZARLAMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASININ İŞLETME PERFORMANSINI ARTTIRMADAKİ ROLÜ PDF
Selda ENE
EĞİTİM-İŞGÜCÜ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Nuray GİRGİNER
YALIN PERFORMANS ÖLÇÜLERİ VE YALIN ÜRETİM UYGULAYAN İŞLETMELERİN MUHASEBE BÖLÜMLERİNDE BİR ARAŞTIRMA PDF
Funda ÖZÇELİK
CONSERVATISM: HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ROOTS PDF
M. Çağatay OKUTAN
ÖRGÜTSEL ADALET VE GÜVEN ARASINDAKİ İLIŞKİLER KULLANI-LARAK YAPAY SİNİR AĞLARI VE ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Kürşad ZORLU
2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009 PDF
Dündar KÖK, O.Evren AY
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA KAZANÇ VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ PDF
Gülhan SUADİYE


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com