Sayı 3

İçindekiler

MAKALELER

ORMAN ENDÜSTRİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ PDF
İlker AKYÜZ
BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ PDF
Nihal KARGI
AN EVALUATION AND AN APPLICATION OF USING CANONICAL CORRELATION ANALYSIS IN MARKETING RESEARCH PDF (English)
Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ PDF
Dilaver TENGİLİMOĞLU, Fatma AKDEMİR MANSUR
AB’YE ÜYELİK PERSPEKTİFİNDEN ROMANYA’DA KAMU YÖ- NETİMİ REFORMLARI: YAPISAL BİR ANALİZ PDF
Cantürk CANER
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ BASAMAKLI ÖĞRENME STRATEJİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ PDF
Eriman TOPBAŞ
OTOBÜS İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ- KANDIRA GÜRKAN TURİZM ÖRNEĞİ PDF
Ümit ALNIAÇIK, Volkan ÖZBEK
ORMAN FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİ PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, Aytaç AYDIN, İbrahim YILDIRIM, İlker AKYÜZ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com