Sayı 2

İçindekiler

MAKALELER

COMPETITION POWER AND INNOVATION IN FOREST PRODUCT INDUSTRY PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, Canberk BATU
İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PDF
Ercan YAVUZ, Cüneyt TOKMAK
TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN BİR ANALİZ PDF
Gökhan KOÇER
BÜRO YÖNETİCİLERİNİN MOBİL VE KABLOSUZ İLETİŞİM ARAÇLARI TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE E-ÖĞRENME ORTAMLARININ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Sami ACAR, Hülya GÜRSOY
BANKACILIKTA PAZARLAMA ETİĞİ VE ETİK DEĞERLERİN KURUMA YÖNELİK OLUMLU TUTUM OLUŞUMUNA ETKİLERİ PDF
Hüseyin Sabri KURTULDU
DİREKT İFLAS MALİYETLERİ VE BU MALİYETLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE LİTERATÜR İNCELEMESİ PDF
Ender COŞKUN
MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ PDF
Murat BERBEROĞLU
GENEL OLARAK VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ
Serkan ACİNÖROĞLU
SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER PDF
Sıtkı Selim DOLANAY
EXAMINATION OF THE CONTENT OF THE HUMAN RESOURCES MISSION AND VISION OF BIG 500 COMPANIES IN THEIR WEBSITE PDF
Taner ACUNER, Kurtuluş Yılmaz GENÇ


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com