Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 8 A STRUCTURAL EQUATION MODEL TEST OF PATIENT SATISFACTION IN THE HEALTH SERVICE ORGANIZATIONS IN TRABZON CITY Öz   PDF   PDF (English)
Ahmet Mutlu AKYÜZ, Hasan AYYILDIZ
 
Sayı 4 THE COMPARATIVE EFFECTS OF 2000-2001 FINANCIAL CRISES AND 2008 GLOBAL CRISIS ON THE TURKISH ECONOMY Öz   PDF (English)
Dilek TEMİZ, Aytaç GÖKMEN
 
Sayı 3 AN EVALUATION AND AN APPLICATION OF USING CANONICAL CORRELATION ANALYSIS IN MARKETING RESEARCH Öz   PDF (English)
Çiğdem ŞAHİN BAŞFIRINCI
 
Sayı 1 THE STRATEGIC APPROACH IN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND A RESEARCH ABOUT INFLUENCES OF ENVIRONMENTAL VARIABLES ON HUMAN RESOURCES POLICIES Öz   PDF
Taner ACUNER, Kurtuluş Yılmaz GENÇ
 
Sayı 1 TOWARDS A FINANCIAL MARKET-BASED MICROFINANCE Öz   PDF (English)
Halil İbrahim BULUT
 
Sayı 16 A SURVEY ON THE PERCEPTIONS OF TAX OFFICE STAFF ABOUT TAXPAYERS’ RIGHTS Öz   PDF (English)
Ufuk GENCEL
 
Sayı 16 EFFECT OF MANUFACTURING STRATEGY ON BUSINESS PERFORMANCE Öz   PDF (English)
Mevhibe TÜRKMEN
 
Sayı 10 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ETKİNLİK DÜZEYLERİNE YANSIMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: 2007-2009 Öz   PDF
Dündar KÖK, O.Evren AY
 
Sayı 17 2008 RUSYA-GÜRCİSTAN SAVAŞI VE ULUSLARARASI TOPLUM Öz   PDF
Süleyman Erkan
 
Sayı 9 A COMPARISON OF THE 2006 AND 2010 MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT SURVEY RESULTS: A FURTHER POLARIZATION ON THE QUESTION OF TURKEY IN THE EUROPEAN PARLIAMENT? Öz   PDF
Abdullah YUVACI
 
Sayı 15 A RESEARCH ON MANAGERIAL ETHICS PRACTICES IN TURKISH MEDIA ORGANIZATIONS Öz   PDF
Ali Bülent KUTVAN
 
Sayı 3 AB’YE ÜYELİK PERSPEKTİFİNDEN ROMANYA’DA KAMU YÖ- NETİMİ REFORMLARI: YAPISAL BİR ANALİZ Öz   PDF
Cantürk CANER
 
Sayı 14 ADLİ MUHASEBEDE HİLELERİN TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN KULLANIMI Öz   PDF
Serkan TERZİ, İlker KIYMETLİ ŞEN
 
Sayı 15 AFET YÖNETİMİNDE İÇSEL DENETİM ARACI OLARAK ETİK Öz   PDF
Ali EKŞİ
 
Sayı 14 AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ Öz   PDF
Talha USTASÜLEYMAN, Pelin ÇELİK
 
Sayı 14 AİLE İŞLETMELERİ KURUCULARININ VE AİLE DEĞERLERİNİN AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ Öz   Başlıksız
Nihan BİRİNCİOĞLU, Taner ACUNER
 
Sayı 14 AİLE İŞLETMELERİ KURUCULARININ VE AİLE DEĞERLERİNİN AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TRABZON ÖRNEĞİ Öz   PDF
Nihan BİRİNCİOĞLU, Taner ACUNER
 
Sayı 11 AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİK-LERİ VE YÖNETİM FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Adnan KALKAN, Özlem Ç. BOZKURT, Ömer Faruk OKTAR, Merve TÜRK
 
Sayı 17 AKDENİZ BÖLGESİ'NDEKİ SAĞLIK KURULUŞLARININ WEB SİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ Öz   PDF
Abdullah Soysal, Fedayi Yağar, Sema Dökme
 
Sayı 12 AKTÜERYAL DEĞERLEMEDE NET PRİM VE ÖDENMİŞ TAZMİNAT YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
M. Kenan TERZİOĞLU
 
Sayı 17 AMBALAJLI SU SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ TERCİHLERİ ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Emine KARAKUŞ, Fatma LORCU, Tülay DEMİRALAY
 
Sayı 5 AN ANALYSIS OF THE EXPORT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY OVER THE PERIOD OF 1950-2009 Öz   PDF
Aytaç GÖKMEN, Dilek TEMİZ
 
Sayı 14 AVRUPA BİRLİĞİ (AB) EĞİTİM HEDEFLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE VE ÜYE ÜLKELERİN YAKINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Fatma LORCU
 
Sayı 14 AVRUPA BİRLİĞİ BELGELERİNDE ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARININ YERİ VE ÖNEMİ Öz   PDF
V. Atilla OĞUŞGİL
 
Sayı 2 BANKACILIKTA PAZARLAMA ETİĞİ VE ETİK DEĞERLERİN KURUMA YÖNELİK OLUMLU TUTUM OLUŞUMUNA ETKİLERİ Öz   PDF
Hüseyin Sabri KURTULDU
 
Toplam 223 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com