Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 12 DIŞ TİCARETİN DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNE DUYARLILIĞI: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Celal KIZILDERE, Burhan KABADAYI, Ö. Selçuk EMSEN
 
Sayı 6 DO INTERNATIONAL TRADE AND LABOR STANDARDS AMELIORATE SYNCHRONOUSLY? ESTIMATION OF LABOR DEMAND ELASTICITY IN TURKEY1 Öz   PDF
Y. Pınar I SOYKUT SARICA, Aslı ŞEN TAŞBAŞI
 
Sayı 15 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE PORTFÖY YATIRIMLARI VOLATİLİTESİ ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Öz   PDF
Mustafa EMİR, Melih KUTLU
 
Sayı 11 DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ MOTİVASYON VE DUYGUSAL BAĞLILIĞA ETKİSİ Öz   PDF
Mahmut AKBOLAT, Oğuz IŞIK, Ali YILMAZ
 
Sayı 14 DÖNÜŞÜMCÜ VE ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK İLE ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
İsmail BAKAN, Burcu ERŞAHAN, Tuba BÜYÜKBEŞE, İnci Fatma DOĞAN, İlker KEFE
 
Sayı 9 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME Öz   PDF
Sadettin GÜLTEKİN
 
Sayı 9 DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL BÜTÇELEME (CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE) YAKLAŞIMI Öz   PDF
Birol ERKAN, Mehmet ŞENTÜRK, Yusuf Ekrem AKBAŞ, Sadettin PAKSOY
 
Sayı 16 DÜZENSİZ HAT DENİZYOLU TAŞIMACILIĞININ PİYASA YAPISI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Sercan EROL, Adem DURSUN
 
Sayı: 13 Editörden Öz   PDF
Editörden
 
Sayı 6 EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMI VE İNTERNET ETİĞİ: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİ İLE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hülya ÇINAR
 
Sayı 10 EĞİTİM-İŞGÜCÜ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN AB ÜYESİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Nuray GİRGİNER
 
Sayı 12 ELECTRE I VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Pelin ÇELİK, Talha USTASÜLEYMAN
 
Sayı 1 ELEKTRONİK TİCARET VE KOBİ’LERE ETKİLERİ Öz   PDF
Cemalettin KALAYCI
 
Sayı 14 EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
Hüseyin DAĞLI, Aykut KARAKAYA, Esra BULUT
 
Sayı 14 ETİK YÖNETİM YOLSUZLUK VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Sadettin GÜLTEKİN
 
Sayı 14 ETKİNLİKLE DEMOKRATİKLİK ARASINDA BELEDİYELER Öz   PDF
Bedrettin KESGİN
 
Sayı 2 EXAMINATION OF THE CONTENT OF THE HUMAN RESOURCES MISSION AND VISION OF BIG 500 COMPANIES IN THEIR WEBSITE Öz   PDF
Taner ACUNER, Kurtuluş Yılmaz GENÇ
 
Sayı 16 FAİZE DAYALI SWAP SÖZLEŞMELERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Öz   PDF
Ferhan EMİR TUNCAY, Hülya CENGİZ
 
Sayı 11 FAST FOOD ÜRÜNLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİN YAŞAM TARZLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
A.Buğra HAMŞIOĞLU
 
Sayı 15 FINANCIAL EFFICIENCY ANALYSIS OF METROPOLITAN MUNICIPALITIES WITH INTEGRATED DEA AND GRA: THE CASE OF TURKEY Öz   PDF
Zeliha KAYGISIZ ERTUĞ, Nuray GİRGİNER
 
Sayı 17 FİNANSAL KİRALAMANIN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İMALAT İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
Ayten TURAN KURTARAN
 
Sayı 12 FİNANSAL KRİZLERİN ÖNGÖRÜSÜNDE REGRESYON AĞAÇLARI MODELİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK BİR ANALİZ Öz   PDF
Muhammet Ali AVCI, Nasuh Oğuzhan ALTAY
 
Sayı 6 FINDIK SEKTÖRÜ, EKONOMİK VE YAPISAL PROBLEMLERİ: ORDU İLİ DEĞERLENDİRMESİ Öz   PDF
Seval Mutlu ÇAMOĞLU, Merter AKINCI, Ahmet Deniz BOZKURT
 
Sayı 11 FOREIGN DIRECT INVESMENT AND SOCIOECONOMIC CONDITIONS The Case of Turkey Öz   PDF
N.Zeynep ÖKTEN, Ünal ARSLAN
 
Sayı 4 FUTBOL ENDÜSTRİSİNDE REKABETÇİ DENGENİN OLUŞTURULMASINA MATEMATİKSEL BİR YAKLAŞIM: ÜCRET TAVANI MODELİ Öz   PDF
Cem DOĞRU
 
Toplam 223 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com