Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 3 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEŞ BASAMAKLI ÖĞRENME STRATEJİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Öz   PDF
Eriman TOPBAŞ
 
Sayı 16 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE SERMAYE KAÇIŞLARININ EKONOMİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ Öz   PDF
Nuran ÖZTÜRK, Seyfettin ARTAN
 
Sayı 6 GELECEĞİN ENERJİSİ: HİDROJEN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE Öz   PDF
Filiz TUTAR, Mehmet Vahit EREN
 
Sayı 15 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI Öz   PDF
Vedat CENGİZ, Rıdvan KARACAN
 
Sayı 2 GENEL OLARAK VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİ Öz
Serkan ACİNÖROĞLU
 
Sayı 15 GİRİŞ SAYFALARI Öz   PDF
Editör UİİİD
 
Sayı 16 GİRİŞ SAYFALARI Öz   PDF   PDF
Editör UİİİD
 
Sayı 14 GİRİŞ SAYFALARI Öz   PDF
Editör UİİİD
 
Sayı 17 GÖÇMENLERİN ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ORTA ASYA, ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA’DAKİ TÜRK GÖÇMENLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Atakan DURMAZ, Füsun ÇELEBİ BOZ
 
Sayı 17 GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE PERSONEL DEĞERLENDİRME Öz   PDF
ÖTÜKEN SENGER, Özlem KARADAĞ ALBAYRAK
 
Sayı 7 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Öz   PDF
İskender PEKER, Birdoğan BAKİ
 
Sayı 14 HAM PETROL FİYATI DEĞİŞİMLERİNİN PETROKİMYA SEKTÖRÜ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öz   PDF
Çağlar Ozan GÖNÜLLÜ, Emir OTLUOĞLU, Mehmet Hakan ŞENGÖZ
 
Sayı: 13 Hava Kirliği Kontrolü: Türkiye’de Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Yasal Düzenlemele-rin ve Örgütlenmelerin İncelenmesi Öz   PDF
Gülizar ÇAKIR SÜMER
 
Sayı: 13 Hisse Senedi Değerlendirme Yöntemlerinin Yatırım Kararlarındaki Başarısının Değerlendirilmesi Öz   PDF
Ahmet KURTARAN
 
Sayı 8 HUKUK İLE MUHASEBENİN KESİŞME NOKTASI: ADLİ MUHASEBE Öz   PDF
Sami KARACAN
 
Sayı: 13 İçindekiler Öz   PDF
Editörden
 
Sayı 15 İçindekiler Öz
Kenan ÇELİK
 
Sayı 15 İçindekiler Öz   PDF
Kenan ÇELİK
 
Sayı 10 İÇSEL PAZARLAMAYA YÖNELİK OLARAK ÇALIŞANLARIN PAZARLAMA KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASININ İŞLETME PERFORMANSINI ARTTIRMADAKİ ROLÜ Öz   PDF
Selda ENE
 
Sayı 15 İHRACATA DAYALI BÜYÜME İLLÜZYON MU? SİMETRİK VE ASİMETRİK NEDENSELLİK TESTLERİNDEN KANITLAR Öz   PDF
Ertuğrul YILDIRIM
 
Sayı 12 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER PLANLAMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Abdullah SOYSAL, Cevat SÖYLEMEZ
 
Sayı 5 İMKB ENDEKS ÖNGÖRÜSÜ İÇİN İLERİ BESLEMELİ AĞ MİMARİSİNE SAHİP YAPAY SİNİR AĞI MODELLEMESİ Öz   PDF
Tolga ULUSOY
 
Sayı 10 INTERNATIONAL MIGRATION MOVEMENTS IN THE WAVES OF GLOBALIZATION Öz   PDF
Meriç SUBAŞI ERTEKİN, Betül YÜCE DURAL
 
Sayı 2 İŞGÖRENLERİN ETKİLEŞİMCİ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLGİLİ TUTUMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Ercan YAVUZ, Cüneyt TOKMAK
 
Sayı 4 İŞGÜCÜ DEVİR HIZINI ETKİLEYEN ETMENLER: SEKRETERLİK MESLEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Burcu YILMAZ, Ali HALICI
 
Toplam 223 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com