Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 14 İŞLETMELERDE STRATEJİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER Öz   PDF
M.Akif ÖZER
 
Sayı 3 İŞLETMELERDE UYGULANAN MOBBİNGİN (PSİKOLOJİK ŞİDDET) ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ Öz   PDF
Dilaver TENGİLİMOĞLU, Fatma AKDEMİR MANSUR
 
Sayı 5 İŞLETMELERDE UYGULANAN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ÇALISMALARININ ÇALISAN PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ Öz   PDF
Aytaç AYDIN, Kemal ÜÇÜNCÜ, Taner TAŞDEMİR
 
Sayı 10 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI’NDA KAZANÇ VE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TEST EDİLMESİ Öz   PDF
Gülhan SUADİYE
 
Sayı 14 KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ Öz   PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Yasin BALABAN
 
Sayı 14 KÂĞIT SEKTÖRÜNDE YER ALAN FİRMALARIN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YARDIMIYLA ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ Öz   PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Yasin BALABAN
 
Sayı: 13 Kamu İçborcuna Tahammül Sınırı ve Kötü Denge: Borç Krizi İçin Ampirik Bir Model Öz   PDF
Ata ÖZKAYA
 
Sayı 9 KAMU İDARELERİNİN MAL ALIMI İHALELERİNDE EN UYGUN TEDARİKÇİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ Öz   PDF
Ali ERBAŞI
 
Sayı 11 KAMU MALİYESİ PERSPEKTİFİNDEN ADAM SMITH Öz   PDF
Önder ÇALCALI
 
Sayı 17 KAMU POLİTİKALARININ YAYILIMI: KURAMSAL BİR İNCELEME Öz   PDF
Cüneyt Gürer, Arif Akgül, Hamza Tosun
 
Sayı 16 KAMU POLİTİKALARININ YAYILIMI: KURAMSAL BİR İNCELEME Öz   PDF
Cüneyt GÜRER, Arif AKGÜL, Hamza TOSUN
 
Sayı 9 KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR Öz
M. Akif ÖZER
 
Sayı 15 KAPAK Ayrıntılar
KAPAK KAPAK
 
Sayı 15 KAPAK Ayrıntılar   Başlıksız
KAPAK KAPAK
 
Sayı 15 KAPAK RESMİ Öz   Başlıksız
UİİİD - IJEAS
 
Sayı 14 KAYITDIŞI SEKTÖRÜN EKONOMİDEKİ ROLÜ TARTIŞMALARI ÜZERİNE: BİR LİTERATÜR TARAMASI1 Öz   PDF
Elşen Resuloğlu BAĞIRZADE
 
Sayı: 13 KOBİ Finansal Raporlama Standardının Türkiye’deki Muhasebe Uygulamalarına Getire-ceği Değişiklikler Öz   PDF
Hülya CENGİZ
 
Sayı 12 KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Öz   PDF
Enver BOZDEMİR
 
Sayı 6 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA DEPARTMANI YÖNE-TİCİLERİNİN BARTER SİSTEMİNİN PAZARLAMA FONKSİYONUNA ETKİSİNE İLİŞKİN TUTUMLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Funda CENGİZ, Engin ÜNGÜREN, Emre CENGİZ
 
Sayı 6 KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZLE MÜCADELE STRATEJİLERİ Öz   PDF
Emel BAHAR, Ferudun KAYA, Ferah KEKLİK
 
Sayı 15 KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI VE YUNANİSTAN BORÇ KRİZİ Öz   PDF
Yılmaz BAYAR
 
Sayı 10 KRİZ DÖNEM MiLLi GELiR DEĞİŞMELERİNDE KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE SANAYİ ÜRETİM ENDEKS ETKİLEŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Öz   PDF
A. Niyazi ÖZKER
 
Sayı 8 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN GENEL PROFİLİ: ZONGULDAK İLİ MERKEZ İLÇESİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI Öz   PDF
Ramazan AKSOY, Gökhan KOÇ
 
Sayı 6 KÜRESEL EKONOMİK KRİZLE MÜCADELEDE IMF’NİN DEĞİŞEN ROLÜ Öz   PDF
Pınar HAYALOĞLU, Seyfettin ARTAN
 
Sayı 15 KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRERKEN ENFLASYON İLE MÜCADELEDE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASININ ANALİZİ Öz   PDF
Aysel GÜNDOĞDU
 
Toplam 223 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com