Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı: 13 Küresel Rekabet Gücü Açısından Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Öz   PDF
Serap OVALI
 
Sayı 8 KÜRESELLEŞME İLE YENİDEN ŞEKİLLENEN ULUS-DEVLET ANLAYIŞI Öz   PDF
M. Hakan YALÇINKAYA, Coşkun ÇILBANT, Neslihan YALÇINKAYA
 
Sayı 9 KÜRESELLEŞMENİN YEREL EKONOMİLER ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU ETKİLER Denizli İl Örneği: 2010 Öz   PDF
Nihat BATMAZ
 
Sayı: 13 Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VIKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama Öz   PDF
İlker Murat AR, Birdoğan BAKİ, Fatih ÖZDEMİR
 
Sayı 15 KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Öznur BOZKURT, İrfan YURT
 
Sayı 17 KÜTÜPHANELERDE HİZMET KALİTESİNİN KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
Pelin Özgen, Anıl Z. Göker
 
Sayı 14 LİDER DESTEĞİ VE İŞ ARKADAŞLARI DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ: İŞ TATMİNİ VE YAŞAM TATMİNİNİN ARACI ROLÜ Öz   PDF
Emine KALE
 
Sayı 14 LİDERLİK VE BEŞERİ SERMAYE FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIR-MALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BANKALARINDA ÖRNEK BİR UYGULAMA Öz   PDF
Cem KAHYA, İlyas Kays İMAMOĞLU, Atakan DURMAZ
 
Sayı 15 LİMAN ÖZELLEŞTİRMELERİ: MERSİN LİMANI İÇİN BEKLENTİLER VE GERÇEKLEŞMELER Öz   PDF
Esat KOÇAK, Hakkı KİŞİ
 
Sayı 7 MALİ POLİTİKALARIN ETKİNLĠİNDE MALİ PARAMETRELERİN ZAMAN ARALIĞI SORUNU VE YAPISAL MALİ UYUM İLİŞKİSİ Öz   PDF
A. Niyazi ÖZKER
 
Sayı 16 MARKAYA SAHİP OLAN VE OLMAYAN TÜKETİCİLERİN MARKAYA YÖNELİK KREDİBİLİTE VE DEĞER ALGISI FARKI Öz   PDF
Ulun AKTURAN, Zehra BOZBAY
 
Sayı 15 MİDİLLİ’DEN AYVALIK’A GELEN TURİSTLERİN ALIŞVERİŞ TER-CİHLERİNİN VE ALIŞVERİŞTEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİR-LENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Gamze ÇOBAN, Cevdet AVCUKURT, Volkan ÖZBEK
 
Sayı 1 MOBİLYA SEÇİMİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER VE BU DEĞERLERİN TÜKETİME ETKİSİ Öz   PDF
Hüseyin Sabri KURTULDU
 
Sayı 2 MORTGAGE-İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN-SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ Öz   PDF
Murat BERBEROĞLU
 
Sayı 12 MUĞLA İLİNE YÖNELİK DIŞ TURİZM TALEBİNİN MODELLENMESİ VE 2012 – 2013 YILLARI İÇİN TAHMİNLENMESİ Öz   PDF
Murat ÇUHADAR
 
Sayı 15 MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DEMOGRAFİK FARKLILAŞMALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Osman AKIN, Osman Kürşat ONAT
 
Sayı 8 MUHASEBE MESLEĞİNİN SEÇİLMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: YALOVA VE BİLECİK İLLERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ahmet GÖKGÖZ, Mustafa ZEYTİN
 
Sayı 14 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK DUYARLILIKLARI İLE İLGİLİ VERGİ MÜFETTİŞLERİNİN ALGILARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Engin DİNÇ, Mehmet TUNÇER
 
Sayı 15 MÜŞTERİ SADAKATİ İLE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Öz   PDF
Erdem ÖZKAN, Salih YILDIZ
 
Sayı 15 OECD ÜYESİ DOĞU-ORTA AVRUPA ÜLKELERİNİN BİYOTEKNOLOJİK GELİŞME PERFORMANSI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Yaşar Serhat YAŞGÜL, Yavuz TURGUTER
 
Sayı 9 ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hatice Necla KELEŞ, Tuğba KIRAL ÖZKAN, Mustafa DOĞANER, Ali Ender ALTUNOĞLU
 
Sayı 14 ÖRGÜT BİLİMİNDE BİRLİKTE EVRİM Öz   PDF
Sahra SAYĞAN, Zeki UÇAR
 
Sayı 8 ÖRGÜT İKLİMİ VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: HEMŞİRELERE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ ÇALIŞMASI Öz   PDF
Hulusi DOĞAN, Engin ÜNGÜREN
 
Sayı 10 ÖRGÜTSEL ADALET VE GÜVEN ARASINDAKİ İLIŞKİLER KULLANI-LARAK YAPAY SİNİR AĞLARI VE ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Öz   PDF
Kürşad ZORLU
 
Sayı 3 ORMAN ENDÜSTRİ SANAYİ İŞLETMELERİNDE ZAMAN YÖNETİMİ Öz   PDF
İlker AKYÜZ
 
Toplam 223 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com