Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 3 ORMAN FAKÜLTELERİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHLERİ VE GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİ Öz   PDF
Kadri Cemil AKYÜZ, Tarık GEDİK, Aytaç AYDIN, İbrahim YILDIRIM, İlker AKYÜZ
 
Sayı 5 ORTA DOĞU’YA DEMOKRASİYİ GETİRMEK Öz   PDF
Sait YILMAZ
 
Sayı 3 OTOBÜS İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ- KANDIRA GÜRKAN TURİZM ÖRNEĞİ Öz   PDF
Ümit ALNIAÇIK, Volkan ÖZBEK
 
Sayı 4 PAMUKKALE’DEKİ YÖRE HALKININ TURİZMİ DESTEKLEMESİ İLE TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz   PDF
Serkan BERTAN
 
Sayı 15 PLASTİK KAPAK TOPLAMAYA YÖNELİK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Öz   PDF
Mikail BAT
 
Sayı 15 POSTKAPİTALİST DÖNEMDE KÜRESEL MARKALARIN YENİ PAZARLAMA STRATEJİSİ: KİTLELERİN YENİ YAŞAM KOÇU OLARAK COCA COLA Öz   PDF
Bilgen AYDIN SEVİM
 
Sayı: 13 Postmodern Çağ Tatil Deneyimlerinde Hazcı Tepki Basamağı Çıktısı Olarak Temalı Oteller Öz   PDF
F.Özlem GÜZEL
 
Sayı 15 REKLAMLARDA KULLANILAN KAYNAĞIN GÜVENİLİRLİĞİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ Öz   PDF
Erol USTAAHMETOĞLU
 
Sayı: 13 Reklamlarda Yer Alan Tipik Marka Kullanıcılarının Reklam Etkinliğindeki Rolüne Yönelik Kalitatif Bir Araştırma Öz   PDF
Çiğdem BAŞFIRINCI
 
Sayı 16 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Öz   PDF
İlknur AKYÜZ, Nihal Olgun YURDUSEVEN
 
Sayı 15 SAKARYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN KAPASİTE KULLANIM SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hasan TUTAR, Hakan ERYÜZLÜ
 
Sayı 2 SCHUMPETER SİSTEMİNDE YENİLİKLER, EKONOMİK GELİŞME VE DEVRESEL HAREKETLER Öz   PDF
Sıtkı Selim DOLANAY
 
Sayı 15 S-CURVE DYNAMICS OF TRADE BETWEEN TURKEY AND HER TRADING PARTNERS Öz   PDF
Reşat Can AKKAY
 
Sayı 17 SEARCHING FOR POLITICAL BUSINESS CYCLES IN TURKEY: FINDINGS FROM FISCAL POLICY Öz   PDF (English)
Filiz Eryılmaz, Dilek MURAT
 
Sayı 7 SEMBOLİK TÜKETİM VE TÜKETİM ÖYKÜLERİNİN HERMENEUTİK YAKLAŞIMLA YORUMLANMASINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA Öz   PDF
Çiğdem BAŞFIRINCI
 
Sayı 15 SERMAYE YOĞUNLAŞMASININ FİRMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BİST GIDA ve İÇECEK ENDEKSİ UYGULAMASI Öz   PDF
Fatih KONAK, Selçuk KENDİRLİ
 
Sayı 16 ŞİRKETLERE ÖZGÜ HABERLERİN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİST-30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ Öz   PDF
Kemal EYÜBOĞLU, Halil İbrahim BULUT
 
Sayı 8 SİVİL TOPLUM KALKINMA KURULUŞLARININ KALKINMAYA ETKİSİ Öz
Şevket TÜYLÜOĞLU, Gökhan ÖNSOY
 
Sayı: 13 Sosyal Pazarlama İle İlişkili Kavramlar Arasındaki Farklılıklar Öz   PDF
Serpil ÜNAL KESTANE
 
Sayı 7 TACIT KNOWLEDGE AND ITS CORELATION TO INNOVATION AND PERFORMANCE IN OBTAINING COMPETITIVE ADVANTAGE: A STUDY IN A BUSINESS OPERATING IN THE TEXTILE INDUSTRY Öz   PDF
Aytaç GÖKMEN, Ahmet Buğra HAMŞİOĞLU
 
Sayı 1 TESTING WEAK AND SEMI-STRONG FORM EFFICIENCY OF STOCK EXCHANGES IN EUROPEAN MONETARY UNION COUNTRIES: PANEL DATA CAUSALITY AND CO-INTEGRATION ANALYSIS Öz   PDF
Mustafa TORUN, Serdar KURT
 
Sayı 14 THE ADAPTABILITY OF MANAGEMENT MODELS ACROSS CULTURES Öz   PDF
Yusuf YÜKSEL, Tuncay DURNA
 
Sayı 8 THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION AND TURKISH LABOUR MIGRATION Öz   PDF
Gönül OĞUZ
 
Sayı 17 THE EFFECT OF VISION AND ROLE CLARITY ON TEAM PERFORMANCE Öz   PDF (English)
Gary S. LYNN, Faruk KALAY
 
Sayı 14 THE EFFECTS OF THE ACCESSION COUNTRIES ON EUROPEANIZATION: EVIDENCE FROM TURKEY Öz   PDF
Gönül OĞUZ
 
Toplam 223 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com