Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Sayı 2 TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKASI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN BİR ANALİZ Öz   PDF
Gökhan KOÇER
 
Sayı 14 TÜRKİYE’YE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN GÖRÜNÜRDE İLİŞKİSİZ REGRESYON MODELLERİ İLE İNCELENMESİ Öz   PDF
Mina AKSAKAL, Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK Öz   PDF
Emre SEZİCİ
 
Sayı 14 ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ROLÜ Öz   PDF
Emre SEZİCİ
 
Sayı 17 VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMÜNDE UZLAŞMA MÜESSESESİ ve ETKİNLİĞİ SORUNU Öz   PDF
Hakan Arslaner
 
Sayı 11 VERGİLEMENİN OPERASYONEL MALİYETLERİ: MERSİN VERGİ İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEĞİ Öz   PDF
Gülsüm GÜRLER HAZMAN, Yüksel AKSU
 
Sayı 12 WORKPLACE ANGER AS A PERSONAL AND BEHAVIOURAL RESPONSE TO PSYCHOSOCIAL AND SITUATIONAL CHARACTERISTICS OF WORK ENVIRONMENT: AN APPRAISAL OF SOCIAL COGNITIVE THEORY Öz   PDF
Seçil BAL TAŞTAN
 
Sayı 15 WORLD IN 2023: ESTIMATION BY POPULATION, CAPITAL MARKETS AND ECONOMIC SIZE Öz   PDF
Muhammet V. KAYA, İbrahim BOZKURT, Rıfat KARAKUŞ, Sezer ÖKSÜZ
 
Sayı 10 YALIN PERFORMANS ÖLÇÜLERİ VE YALIN ÜRETİM UYGULAYAN İŞLETMELERİN MUHASEBE BÖLÜMLERİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Funda ÖZÇELİK
 
Sayı 4 YAŞLI ALMAN TURİSTLERİN TATİL TATMİNİ: HASTALIK VE ÇALIŞMA DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Nuray Selma ÖZDİPÇİNER
 
Sayı 15 YAYIN ŞARTLARI VE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
Yayın Şartları ve Yazım Kuralları
 
Sayı 15 YAYIN ŞARTLARI VE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
Editör UİİİD
 
Sayı 16 YAYIN ŞARTLARI VE YAZIM KURALLARI Öz   PDF
Editör UİİİD
 
Sayı 1 YENİLİĞİ ETKİLEYEN UNSURLAR VE TOPLUMSAL REFAH İLİŞKİSİ Öz   PDF
Nihat BATMAZ, Abdulvahap ÖZCAN
 
Sayı: 13 Yöneticilerin Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâları ile Yönetim Bilişim Sistemleri Kullanımları Arasındaki Etkileşimin Tespitine Yönelik Bir Araştırma Öz   PDF
İbrahim YALÇIN, Mustafa ŞEKER, Ali BAYRAM
 
Sayı 16 YÖNETİCİLERİN NEGATİF POLİTİK DEĞER EĞİLİMLERİNİ KULLANMA BECERİLERİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA Öz   PDF
Hakan KARA
 
Sayı 5 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: TRABZON İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Öz   PDF
Mustafa YILMAZ
 
Toplam 223 ögeden 201 - 223 arası << < 4 5 6 7 8 9 


______________________________________________________________________________________________

Karadeniz Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Oda No:213 61080 TRABZON
Telephone :04623772908 -0533 231 72 27- 0553 278 49 24 

Fax: 0462 325 72 81    Email :uiiidergisi@gmail.com