Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

254.532 352.784

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

EBSCO Uluslararası Veri İndeksi, ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

       
Dergi ana sayfa görseli

Yıl: 2016 Cilt: 25 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler TAM METİN
Jenerik İçindekiler
Hankâh-Vefâ İlişkisi Bağlamında İstanbul’daki Üç Medrese: Ka‘riye, Hâkâniye-i Vefâ ve Vefâ Medreseleri TAM METİN
Mehdin Çiftçi
Bursa Ulu Cami Müezzin Mahfili ve Tezyinatı TAM METİN
Hicabi Gülgen
Kitâbü’n-nasihateyn Bağlamında Abdüllatîf el-Bağdâdî’nin İbn Sînâ Eleştirisi TAM METİN
Enes Taş
Kuşakların Ahlâkî Değerleri Birlikte Öğrenmesi: Kohlberg’in Ahlâkî Gelişim Kuramı Açısından Bir Değerlendirme TAM METİN
İbrahim Gürses, Mehmet Akif Kılavuz
Gazzîzâde Abdüllatîf Efendi’nin Fütûhâtu Kenzi’l-Kur’ân Adlı Fâtiha Sûresi Tefsîr TAM METİN
Ramazan Önal
Türk Ebru Tarihi’nde Ustalar ve Üslup Değişimi TAM METİN
Hicabi Gülgen


ISSN: 1301-3394