Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

667.147 646.368

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

EBSCO Uluslararası Veri İndeksi, ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

       
Dergi ana sayfa görseli

Yıl: 2017 Cilt: 26 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler PDF
Jenerik İçindekiler
Christianity and Muslim-Christian Relationships in Kosovo PDF
Muhammet Tarakçı, Sead Paqarizi
“Râşid Halifelerin Sünneti” Kavramı ve Nebevî Sünnet İle İlişkisi PDF
Hüseyin Kahraman, Serkan Başaran
Kendini Aldatma Ve Dindarlık İlişkisi PDF
Büşra Kılıç Ahmadi
Modernization, Social Change, and The Persistence of Traditional Institutions of Religious Learning: The Case of Diyarbakir Madrasahs PDF
Kemal Ataman, Vejdi Bilgin, Faruk Evrenk
Dede Korkut Hikâyeleri Çerçevesinde Dinin Dönüştürücü Etkisi Üzerine PDF
Hidayet Peker
Necrân'da Hıristiyanlık ve Hz. Muhammed'in Necrân Hıristiyan Din Adamlarıyla Münasebetleri
Zekiye Sönmez
Osmanlı’da Vakıf-Külliye-Şehir İlişkisi PDF
Nilüfer Ateş
Öznel İyi-Olma Hali İle Dini İnançlar Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme PDF
Fatma Balcı Arvas
Kur’ân Tilâvetine Tepki Olarak Küfrün Aksiyona Dönüşümü ve Sonuçları PDF
Nazife Vildan Güloğlu


ISSN: 1301-3394