Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

485.351 578.793

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

EBSCO Uluslararası Veri İndeksi, ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

       
Dergi ana sayfa görseli

Yıl: 2016 Cilt: 25 Sayı: 2

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler TAM METİN
Jenerik İçindekiler
Dua ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği) TAM METİN
Feim Gashi
Modern Arap Edebiyatı’nda Cezaevi Romanı TAM METİN
Adnan Arslan
Hadislerin Ma‘nen Rivayeti Bağlamında Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatında Siyerin Kurgusal Anlatımı TAM METİN
Mutlu Gül
Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Uluslararası Bakalorya Okullarında Değerler Eğitimi Açısından Okul Ortamı TAM METİN
Mehmet Şanver
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Dini Başa Çıkma: Bursa ve Şanlıurfa Yetiştirme Yurtları Örneği TAM METİN
Asude Coşkunsever
Hicrî VII. Yüzyıl Hanefî Fakihlerinden Burhânüşşerîa’nın Vikâye Adlı Eseri TAM METİN
Ömer Faruk Atan

Araştırma Notu

Tefsîr Hâtimelerinde Tefsîr ve Müfessir TAM METİN
İsmail Bayer

Çeviri Makaleler

İktâ Üzerine Düşünceler TAM METİN
Halil İbrahim Hançabay

Kitap ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri

Prophets of the Past: Interpreters of Jewish History TAM METİN
Mehmet Kalkan


ISSN: 1301-3394