Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

573.037 616.312

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

EBSCO Uluslararası Veri İndeksi, ASOS Akademia Sosyal Bilimler İndeksi ve ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) tarafından taranmaktadır.

       
Dergi ana sayfa görseli

Yıl: 2017 Cilt: 26 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

İçindekiler TAM METİN
Jenerik İçindekiler
HADİS-FIKIH İLİŞKİSİ VEYA MEZHEP İMAMLARININ OTORİTESİ TAM METİN
Hüseyin Kahraman
Kıbrıs’ta Dinî Hayat: Tatlısu Örneği TAM METİN
Halil Aydınalp
تعليم اللغة العربية في تركيا – تحدياته وآفاقه TAM METİN
Ahmed Hassan Mohamed Aly
“DİNSEL ŞİDDET”İN SOSYO-POLİTİK KAYNAKLARI: TALİBAN ÖRNEĞİ TAM METİN
Akbarshah Ahmedi
SİMMEL VE MARKSİZM ARASINDA ZAYIF GÖRÜNEN GÜÇLÜ BAĞLAR TAM METİN
Gözde Özelce
HZ. PEYGAMBER’İN İLK VAHYİN AKABİNDE İNTİHARI DÜŞÜNMESİ İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN TAHLİL VE TENKİDİ TAM METİN
Hüseyin Kahraman, Mehmet Şakar

Kitap ve Bilimsel Toplantı Değerlendirmeleri

Hz. Peygamber’in Yasakları -Anlam ve Yorum Açısından Hadislerdeki Nehiyler TAM METİN
Sezgin Mısır


ISSN: 1301-3394