Eğitim Araştırmaları; Eğitim Bilimleri; Öğretmen Yetiştirme; Alan Eğitimi; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Editörler ve Kurullar

Yayın Sahibi

  1. Prof.Dr. Sait Çelik, Uşak Üniversitesi

Editörler

  1. Prof.Dr. Musa ÇİFCİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uşak
  2. Doc. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Editör Yardımcıları

  1. Dr. Gökhan Demirhan, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye

Türkçe Dil Uzmanı

  1. Yrd. doç. Dr. Selcen Çifçi, Uşak üniverasitesi

Düzenleme ve Koordinasyon

  1. Arş. Gör Murat Sümer, Uşak Üniversitesi
  2. Arş. Gör. Dr. Seval Koçak, Uşak Üniversitesi


ISSN: 2149-9985