Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

66.694 44.990

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Ocak-Temmuz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Dergi aşağıdaki indeksler tarafından taranır.

 

 


Cilt 3, Sayı 2 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Cover and Front Pages PDF
 

Makaleler

Şerefiye’nin İktisabı ve Değerlemesi: UFRS ile Arnavutluk Mevzuatının Karşılaştırılması PDF (English)
Mustafa ÜÇ, Erjon MANCELLARI
Ekonomik Kalkınmada Kooperatiflerin Öneminin Örneklerle Değerlendirilmesi PDF
Armağan ÖRKİ
2008 Küresel Finansal Krizinin ABD Gayrimenkul Sektörüne Etkileri ve Türk Gayrimenkul Sektörünün Son Dönemdeki Durumu ile Benzerlik-Farklılık Karşılaştırması PDF (English)
Fatih ŞENTÜRK
İşsizlik Histerisi ve Doğal İşsizlik Oranı Yaklaşımlarının MENA Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analizi PDF (English)
Sinan ERDOĞAN, Cem DOĞAN
Merkez Kütüphane Algılanan Hizmet Kalitesinin Uşak Üniversitesi Marka Farkındalığı Üzerindeki Rolüne İlişkin Bir Araştırma PDF
Polat CAN, Murat SEZGİN
İthal İkamesi, Üretkenlik ve Rekabet Edebilirlik: Türkiye ve Kore İmalat Sanayiinden Kanıtlar PDF (English)
Yılmaz KILIÇASLAN, Ilhom TEMUROV
Mali, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Yönleriyle Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi PDF
Neslihan KOÇ
Yoksulluk—Çevre Tezi: Brundtland Yanlış mıydı? PDF
Murat ARTUÇ


İletişim

Nezih Tayyar (Editör)

Adres: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uşak Üniversitesi, 1 Eylül Kampüsü, İİBF A – Blok 64200 Uşak / Türkiye

Telefon: 902762212121 - Ext: 2330

Faks: 902762212133

E-posta: optimumdergi@usak.edu.tr