Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

43.708 33.973

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (e-ISSN: 2148-4228), çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulayan, uluslararası akademik bir dergi olup yılda iki defa (Ocak-Temmuz) elektronik olarak yayımlanmaktadır. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, iktisat, işletme, maliye, uluslararası ilişkiler, ekonometri, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar ve profesyonellerin görüşlerini paylaştıkları bir arena oluşturmak amacıyla, bu alanlarda yapılmış olan uluslararası çalışmaları kapsamaktadır. Dergi aşağıdaki indeksler tarafından taranır.

 

 


Cilt 3, Sayı 1 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF (English)

İçindekiler

Kapak ve Ön Sayfalar PDF (English)
 

Makaleler

Dünya’da ve Türkiye’de Tarım Muhasebesi Yazınına Tarihsel Bir Bakış PDF
Mustafa KILLI, Zeynep HATUNOĞLU
Bilgi Teknolojisi Çalışanlarının İş Tatmini ile İlişkili Faktörler PDF
İbrahim Halil SEYREK, Dilek KAVAK
Türkiye’de Hanehalkı Tasarruflarının Gelir Dışındaki Belirleyicileri PDF
Mehmet ŞENGÜR, Sami TABAN
Karlılığı Belirleyen Finansal Faktörler: BIST’te İşlem Gören İmalat Sanayi Firmaları Üzerine Bir Araştırma PDF
Mesut DOĞAN, Yusuf TOPAL
Şirket Birleşmelerinin İnsan Kaynakları Açısından İncelenmesi Ve Bir Uygulama Örneği PDF
Alparslan Şahin GÖRMÜŞ, Esin CEYLAN
Sürdürülebilir Dağlık Alan Yönetimi Çerçevesinde 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun Değerlendirilmesi PDF
Hulusi ELDEM
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri: Rüzgâr Enerjisi Santralleri Örneği PDF
Burcu GEDİZ ORAL, Tuğba ARPAZLI FAZLILAR


İletişim

Nezih Tayyar (Editör)

Adres: Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu, Uşak Üniversitesi, 1 Eylül Kampüsü, İİBF A – Blok 64200 Uşak / Türkiye

Telefon: 902762212121 - Ext: 2330

Faks: 902762212133

E-posta: optimumdergi@usak.edu.tr