Uşak University Journal of Social Sciences

412.823 219.274

Uşak University Journal of Social Sciences, appropriate to the status of “National Refereed Journal” is published as paper base and online copies of 4 issues, namely Winter, Spring, Summer and Fall.

Uşak University Journal of Social Sciences does not give guaranty during the evaluation process about acceptance and publishing decisions and durations.

Applications made to Usak University Journal of Social Sciences are returned to the authors without taking under review if they do not comply with the criteria specified in the Authors’ Guide and applied in the current content, and with the universal codes of conduct.

INDEXES

Index of Educational Sciences

Arastirmax

ASOS Index

Index of Turkish Education


Vol 9, No 27 (2016)

Table of Contents

Table of Contents

Editörden PDF (Türkçe)
 

Articles

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına Katılan Öğrencilerin Yarışma Sonrası Kazanımlarının İncelenmesi PDF (Türkçe)
Esat AVCI, Özgül SU ÖZENİR, Ebru YÜCEL
Lisansüstü Eğitim Gören Türkçe Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Sorularının İncelenmesi PDF (Türkçe)
Ali GÖÇER
Edebiyat (9-12) Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği PDF (Türkçe)
Ayşe Derya ESKİMEN
Being A Black Woman And Importance Of Religion In Toni Morrison’s Paradise PDF
ONUR KAYA
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasının Meslek Hastalığı Boyutunun Analizi PDF (Türkçe)
Halil İbrahim MİL, Ali GÜVERCİN
Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri PDF (Türkçe)
Fatma KÖYBAŞI, Celal Teyyar UĞURLU, Cihat ARSLAN
Bir Tasarım İlkesi Olan Dengenin Seramik Sanatındaki Yeri PDF (Türkçe)
İsmail YARDIMCI, Duygu ARI GÜVENÇ
Türkiye’de 1980 Sonrası Ekonomik Büyüme ve Finansal Liberalizasyon Etkileşimi PDF (Türkçe)
Muhammed Veysel KAYA, Fatih DEMİR, Abdülkadir TIĞLI
Ortaokul Öğrencilerinin Güneş ve Ay Tutulmaları ile İlgili Zihinsel Modelleri PDF (Türkçe)
Gonca HARMAN
Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Modeller İle İlgili Anlayışları PDF (Türkçe)
Esra OZAY KÖSE, Şeyda GÜL
Sanal Derslere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Murat SÜMER
Sosyo Ekonomik Değişkenlerin Öğrencilerin Akademik Başarısı Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Engin ASLANARGUN, Sinan BOZKURT, Selma SARIOĞLU
The Attitudes of Secondary and High School Students’ Towards Participating During Class Time PDF
Gürbüz OCAK, Emine AKKAŞ BAYSAL
Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının İstihdam Üzerindeki Etkisi: Zafer Kalkınma Ajansı Örneği PDF (Türkçe)
ŞAHİN ÇETİNKAYA, Melek AKKURT İLHAN
Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri PDF (Türkçe)
Cengiz TÜYSÜZ, Veli ÇÜMEN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN: 1308-738X