Yayın politikası

Odak ve kapsam

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ağırlıklı olarak Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan; ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İlahiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren ulusal hakemli bir dergidir.

 

Bölüm politikaları

İçindekiler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Editörden

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş

Makaleler

Seçilmemiş Açık gönderiler Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem değerlendirmesinden geçmiş
 

Değerlendirme süreci

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dergiye sunulan makaleler için hakemlik sürecine alınacağı garantisi verilmez. Buna ek olarak, makalelerin değerlendirme süresi için tarih verilmemektedir. Yayın Kurulu tarafından incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakemler tayin edilmektedir. Hakemler'den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar'dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a bildirilmektedir.

 

Yayın sıklığı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yılda dört kez yayımlanır. Dergiye belli bir sayı için makale kabul edilmemektedir. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.

 

Açık erişim politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.

 

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 4 (dört) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda Özel Sayı da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ağırlıklı olarak Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan; ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İlahiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren ulusal hakemli bir dergidir.Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr