Dergi geçmişi

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, “Ulusal Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Kış, Bahar, Yaz ve Güz olmak üzere yılda 4 (dört) sayı olarak basılı ve dijital ortamda yayınlanmaktadır. Gerekli durumlarda Özel Sayı da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ağırlıklı olarak Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Coğrafya ve Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan; ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İlahiyat, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi ve Güzel Sanatlar alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren ulusal hakemli bir dergidir.Adres :Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Telefon :0276 221 21 60 Faks :0276 221 21 61
E-posta :sosyaldergi@usak.edu.tr